Hedret veteranene over hele landet

Hedret veteranene over hele landet

Publisert av ‎ NVIO den 09.05.19. Oppdatert 13.12.19.

 8. mai ble frigjøringsdagen og veteraner markert og hedret fra Kristiansand i sør til Vadsø i nord.

Statsminister Erna Solberg holdt tale på hovedarrangementet på Akershus festning.- I år markerer vi også at det er 70 år siden Norge var med på å etablere NATO. En allianse som har garantert for vår sikkerhet. En allianse som er tuftet på demokratiske verdier. Og hvor demokratiene lover hverandre: En for alle – alle for en. I asken etter andre verdenskrig ble ideene om et internasjonalt fellesskap skapt. (…) Men først og fremst er dagen i dag en dag for takknemlighet. Takknemlighet for at så mange har vært villige til å ofre så mye for oss. At så mange har tenkt på oss fremfor seg, sa statsministeren.

På Akershus festning var også blant annet Hans Majestet Kong Harald og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.


Over hele landet ble veteraner hedret med medalje for sin innsats. I Oslo mottok disse dekorasjoner for mot og ledelse ut over det som forventes av Forsvarets personell: Per Åge Nymoen og Eivind Hovin ble tildelt Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats i forbindelse med Vassdal-ulykken 5. mars 1986. Stabssersjant Truls Wennberg ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Afghanistan vinteren 2010. Overstløytnant Terje Bruøygard ble tildelt Krigsmedaljen for sin innsats i Irak i 2017–2018. Kommandørkaptein John Gunnar Refsnes ble tildelt Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats i Operasjon Recsyr i Syria i 2014.

 

 

På Kongsvinger fikk tre veteraner utdelt medalje for sin innsats. Varaordfører Margrethe Haar ønsket velkommen til seremoni i byparken, og det ble lagt ned krans. Krans ble det også lagt ned på UNIFIL monumentet Kongsvinger festning.


 
På veteranmonumentet på ParadeplassBergen holdt leder i NVIO Bergen, Frank Ove Eriksen, en kort appell og la ned blomsteroppsats. På Solheim Æreskirkegård stilte Haakonsvern orlogsstasjon med garde. Det var fane og flaggborg ved HV-09 og veteranforeningene. Statsråd Thorbjørn Røe Isaksen og ordfører Marte Mjøs Persen var blant dem som hadde innlegg og la også ned krans.


I Harstad ble dagen blant annet markert med lunsj i kantina til Harstad kommune og avduking av  minnebauta i Skånland Kirkepark. I Vatneleiren i Rogaland ble det også en fin markering. Her ble 15 veteraner hedret med medalje. Arrangementet tiltrakk seg mellom 150-170 deltagere. NVIO leder i Rogaland holdt tale og styremedlem Stein Auestad holdt Soldatens tale.

 

Alta ble dagen markert i god tradisjon på Altagård og med feiring på rådhuset. I Nedre Romerike gikk kommunene sammen for å lage en best mulig frigjørings- og veterandag. I Ålesund var NVIO-president Dag-Magne Lunde tilstede for å delta på medaljesermoni, møte veteraner og  veteranfamilier og snakke med fire ordførere om kommunale veteranplaner. – Jeg gleder meg og ser bare muligheter, sa Lunde.

Tilbake i Oslo kom syklistene i «På hjul med veteraner» i mål på Akershus festning halv tre.  Arrangementet er en årlig sykkeltur for å markere frigjørings- og veterandagen 8. mai, og for å fremme både fysisk og psykisk helse. I tillegg er det en anerkjennelse for den innsatsen hver enkelt veteran har gjort for Norge. NVIO, SIOPS, NROF, Veteran møter Veteran, Norges Lotteforbund og Forsvarets veteransenter arrangerer turen sammen med kampanjen støtt våre soldater.


 

Etter det offisielle programmet på Akershus festning inviterte NVIO i samarbeid med SIOPS og Veteran møter veteran til Afterparty på kommandantens pub med livemusikk av Benedicte Brænden, Jørn Hoel og Hans Erik Dyvik Husby. Eddie Guz var konferansier. Det ble fantastisk stemning i stålende vårsol.

Flere bilder fra markeringen på Akershus festning kan du se her (Facebook).