Hva betyr 8. mai for deg og hvorfor bytte bilde på

Hva betyr 8. mai for deg og hvorfor bytte bilde på

Publisert av ‎ NVIO den 07.05.19. Oppdatert 13.12.19.

Det har blitt en viral oppfordring å endre profilbildet sitt 8. mai. På Frigjørings- og Veterandagen oppfordres veteraner og alle aktivt tjenestegjørende å bytte bilde til et i uniform, nettopp for å vise samhold, solidaritet og støtte denne dagen.

NVIOs lokalforeninger jobber ikke bare mot kommuner hva gjelder veteranplaner, de hjelper også til å løfte markeringer og kransenedleggelser på de ulike minnestedene i kongeriket vårt. Dagen er ikke en offentlig fridag og engasjementet er varierende. Noen er med på markeringer og program i nærområdet, mens andre benytter muligheten til å bytte bildet på Facebook for å vise sin deltagelse.

Gaute Fisknes og Bjørn Holmvik markerer dagen på ulik måte, men begge er enige om at betydningen er viktig!

Bjørn Holmvik
 – 8. mai har jeg hatt et sterkt forhold til siden jeg var liten guttunge. Jeg var så “heldig” å ha besteforeldre i Trondheim som fortalte meg om krigen og hvordan de opplevde den. Det var nok et viktig bidrag til at jeg tidlig fattet interesse for 2. verdenskrig. 

Og det må jeg si; jeg var i mange år forundret over hvor dårlig nasjonen Norge feiret og markerte denne dagen. Det er nok forskjellige grunner til det, men også i Forsvaret var det lite blest rundt 8. mai tidligere. Dette forandret seg og ble betydelig bedre da det også ble “innført” som nasjonal Veterandag. Det synes jeg var en genial ide! Jeg er jo fortsatt stadig tjenestegjørende i Forsvaret, og ser med takknemlighet på hvordan Forsvaret har tatt tak i denne dagen og markerer den med oppstillinger, taler og gjerne avdelingslunsjer over hele landet. Heldigvis har mange kommuner rundt i kongeriket også tatt tak og gjennomfører fine arrangement for veteraner 8. mai.

Selv vil jeg i år delta som en del av markeringen her på Porsangmoen, i regi av Finnmark landforsvar.- Her blir det oppstilling med alle ansatte, tale ved sjef FLF og en bedre lunsj i messen etterpå. I år står også Porsanger kommune for et arrangement for veteraner med

bla gudstjeneste og medaljeutdeling i regi av sjef FLF. Jeg gleder meg og bytter selvsagt bilde på Facebook!

Gaute Fisknes

Gaute er tidligere kavalerist og E-offiser. Han jobber idag som konsulent med organisasjonsutvikling og forretningsutvikling i næringslivet. 

–8 mai er viktig fordi den markerer resultatet av massiv innsats, samhold og oppofrelse. Vi feirer jo at de som ga alt faktisk fikk det til etter store påkjenninger. Det er også en viktig påminnelse om at det ikke er så lenge siden Norge faktisk Ikke var et fritt land.

–Jeg markerer dagen med bilde for felleskap og samholdets skyld. Jeg syns det har blitt en fin tradisjon. Det minner meg om at jeg har vært heldig å oppleve tusen gode stunder og felles slit med gode venner. Og det bringer veteranfamilien litt nærmere. Vi har ikke det samme forholdet til hvordan vi lever livene våre idag, men vi kan alle relatere oss til hva det har betydd å tjenestegjøre for landet. På veldig mange områder. Og ikke minst så er jeg stolt av bakgrunnen min som veteran. Noe jeg gjerne viser frem i gode anledninger, slik som 8 Mai.

På bildet: To majorer foran Hegra festning. Reidar Holtermann til venstre (Holmvik til høyre…). Kavalerist Gaute Fisknes baker snus på Setermoen.