International Day of Peacekeepers 2022

International Day of Peacekeepers 2022

Publisert av Siri Jørgensen den 25.05.22.

Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell har sitt 20-årsjubileum i år.


Dette er en dag Norge og veteranmiljøet i Norge ikke har markert så veldig stort tidligere. Hvorfor bringes den opp av NVIO i år?


Det pågår en krig i Europa mellom Ukraina og Russland. Man ser daglig ødeleggelser og grusomheter som verden man i omfang må tilbake til andre verdenskrig for se, og det å jobbe for fred, frihet og demokrati kommer tett på oss. Det å forsvare disse verdiene har blitt aktualisert gjennom en brutal virkelighet.


Går vi 20 år tilbake og inn i FNs korridorer leverte Ukraina en anmodning som resulterte i en enstemmig resolusjon nummer 57/129 i FNs generalforsamling 11. desember 2002. Det vil si at dagen har sitt 20-årsjubileum og gitt situasjonen Ukraina er i, fortjener det at vi reflekterer litt over situasjonen de er i, men også at vi tenker på og anerkjenner de tusener av personer som har vært ute i fredens tjeneste for FN.


Datoen for denne den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell ble valgt fordi den markerer årsdagen for FNs våpenhviletilsynsorganisasjon i 1948, UNTSO, for å overvåke våpenhvilen etter den arabisk-israelske krigen i 1948 – det første FNs fredsbevarende oppdrag som ble utført. Dagen ble offisielt feiret første gang 29. mai 2003.


Ukraina har vært initiativtaker til flere konvensjoner og prinsipper vedtatt av FN, blant annet konvensjonen om sikkerheten til FN og tilknyttet personell. Videre støttet de sikkerhetsrådets resolusjon om forebygging av seksuell utnyttelse, anerkjennelse av beskyttelse av sivile i FNs fredsbevarende operasjoner, samt at de støtter generalsekretærens initiativ Action for Peacekeeping (A4P) for å reformere FNs fredsbevarende operasjoner.

 

La oss håpe ukrainerne får oppleve freden snart og at de kan fortsette sitt gode arbeid sammen med FN. Siden juli 1992 har Ukraina vært en aktiv bidragsyter av militær- og politipersonell i FNs fredsbevarende operasjoner, herunder i Den demokratiske republikken Kongo, Sør-Sudan, Kypros, Kosovo, Abyei og Mali.

 

Du kan lese mer her på FNs sider.

Noen av NVIOs lokalforeninger vil markere denne dagen, kanskje du også?

 

#PKDay