Koronavirus og det ekstraordinære landsmøtet

Koronavirus og det ekstraordinære landsmøtet

Publisert av Siri Jørgensen den 04.03.20. Oppdatert 05.03.20.
NVIO gjennomfører pr dd ekstraordinært landsmøte og ledersamling på Gardermoen 28. – 29. mars. Sekretariatet vurderer løpende råd fra Folkehelseinstituttet med tanke på smittespredning samt eventuell avlysning av arrangementet. Informasjon om dette vil bli lagt ut på våre nettsider og sendt ut til påmeldte deltakere. Hvis det blir aktuelt å avlyse arrangementet, vil dette skje senest 26. mars. 

Deltakere oppfordres til å holde seg informert via Folkehelseinstituttets hjemmesider. Gå direkte til siden ved å klikke >> HER