Landsmøte 2019

Landsmøte 2019

Publisert av ‎ NVIO den 29.04.19. Oppdatert 12.12.19.

Dag-Magne Lunde ble gjenvalgt som president i NVIO under landsmøtet denne helgen. Styret ble flunkende nytt, med ett unntak. Einar Ulleberg blir med videre i styret.

-Jeg vil takke alle for et fantastisk flott landsmøte, med mange dedikerte delegater, gode diskusjoner og kloke beslutninger, sier NVIOs gjenvalgte president Dag-Magne Lunde.

Det ble også bestemt at det blir et ekstraordinært landsmøte i 2020, for å eventuelt vedta en endring i NVIOs vedtekter for å øke fokuset på det regionale.

– Nå har vi en tydelig plan for veien videre med et nyvalgt styre og vi gleder oss til å ta fatt på oppgavene og ser frem til to nye spennende år for NVIO! sier Lunde.

NVIOs forbundsstyre for perioden 2019-2021 er:

Dag-Magne Lunde, president
Nils Frode Vindenes, visepresident
Reidar B. Melhuus, styremedlem
Einar Ulleberg, styremedlem
Philip Jackson, styremedlem
Helene Hilmarsen, styremedlem
Frank Eriksen, styremedlem

1. Varamedlem; Randi Rye
2. Varamedlem; Rune Meier
3. Varamedlem; Lars-Magnus Hallanger
4. Varamedlem; Steinar Vikholt
5. Varamedlem; Henning Martiniussen

Frank Eriksen, Helene Hilmarsen, Randi Rye, Lars-Magnus Hallanger og Henning Martiniussen var ikke tilstede når gruppebildet ble tatt.

Kontrollkomiteen tar gjenvalg og ble valgt for en periode til, mens valgkomiteen ble valgt på ny. Valgkomiteen består av:
Geirhild Snildal Engen (leder)
Ulf Bergstrøm
Arve Rovik
Kjetil Valrygg
Sivert Wille Svane
Vara:
1. Bernt Ove Røthe
2. Per Olav Stange