Møte blant nordiske veteranorganisasjoner

Møte blant nordiske veteranorganisasjoner

Publisert av Hege Kofstad den 11.05.23.

I forbindelse med feiringen av Norges Frigjørings- og veterandag ble møtet i Board of Nordic Veterans’ Federation (BNVF) lagt til Oslo sjuende og åttende mai. Det møtte representanter fra Sveriges Veteranforbund, Danmarks Veteraner, Peacekeepers’ Association Finland og Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner.

På søndag morgen kjørte gruppa til Forsvarets veteransenter. - Det har vært et ønske fra mange om å dra opp og få en orientering om driftsform og å ta senteret i øyesyn. Vi ble møtt av oberstløytnant Arnstein Hestnes som etter lunsj samlet gjengen og gikk gjennom senterets rolle og organisering, før vi tok en tur rundt senteret. Dette ble satt pris på av våre nordiske venner og de synes driftsformen med et veteransenter som en del av den militære organisasjonen er en fin måte å organisere dette på. Man kommer på mange måter tilbake når man kommer til en slik organisasjon, sier NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

På ettermiddagen var det duket for møte i Oslo. Noe av det viktigste med disse møtene er utveksling av erfaringer fra det arbeidet som gjøres, mener Dahl. - Her deles erfaringer fra alt fra interessepolitisk arbeid, gjennom kameratstøtte til aktiviteter. Under dette møtet ble vi enige om to viktige milepæler. BNVF skal lage en strategi for sitt arbeid. Dette kan brukes som et felles utgangspunkt mot våre politiske myndigheter slik at de ser at det er en del felles mål i de nordiske landene. Dette vil også bidra til veteranarbeidet i det militære samarbeidet, NORDEFCO og således vil landene stå sterkere sammen. Dernest skal vi se på kameratstøttearbeidet og finne ut hva vi kan eksportere til de baltiske stater og Ukraina. De baltiske stater ønsker vi å jobbe tettere sammen med i alt veteranarbeid og setter i gang en prosess for å se på mulighetene for å inkludere de i samarbeidet. Når det gjelder Ukraina har NVIO allerede tatt opp med forsvarsministeren at Norge bør se på hvordan vi kan støtte Ukraina i veteranarbeid når krigen er over, forteller generalsekretæren.

Så kom 8. mai og dagen ble viet til feiringen på Akershus festning. Klokken ti delte presidenten i det svenske veteranforbundet ut BNVFs æresmedalje i gull til Hallgeir Mikalsen. Medaljen ble delt ut for hans utrettelige arbeid for veteraner, blant annet gjennom å arrangere nordiske MC-turer, å ha en sterk røst for veteranene og det å stå fram og vise at veteranene er en ressurs. Utdelingen ble gjort ved det nasjonale veteranmonumentet.

Det ble også tid til litt møtevirksomhet, hvor svenskene blant annet viste en del filmer de har laget med den hensikt å fortelle veteranhistorier fra en del oppdrag. Se en snutt fra Libanon her: https://vimeo.com/810599746

Det gjennomføres fire fysiske møter gjennom året, lenket til nasjoners feiring av veteraner. Neste møte er i Sverige på UN International Peacekeepers Day, før Norge overtar stafettpinnen i presidentskapet i september fra danskene.

- Sammen er sterkere enn alene, og det er viktig at vi også har et fellesskap med andre nasjoner vi har tjenestegjort sammen med, avslutter Dahl.