Minneord, Lorentz Edvard Boxaspen

Minneord, Lorentz Edvard Boxaspen

En hedersmann har gått bort. Lorents Edvard Boxaspen gikk av vakt 19. desember etter kort tids sykdom. Lorentz var et av æresmedlemmene i Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner. 

Lorentz jobbet i politiet og det er mange gode historier fra hans tjeneste i politiuniformen. Hans erfaring ute i internasjonale operasjoner fikk han i Libanon, UNIFIL og verkstedkompaniet i Tibnine, i 1989-1990. 

Lorentz Edvard Boxaspen var leder av NVIO avd. Nordmøre i 13 år og er den lengstsittende lederen i Nordmøre. Foreningen er også den eldste lokalforeningen i NVIO. 

 

Han var president i NVIO i tidsrommet 2003-2005, og visepresident i flere år før dette. Hans presidentperiode var preget av Bæreia-prosjektet hvor han var med i utvalget som jobbet for å overta Bæreia som Forsvarets veteransenter. Etter mye fram og tilbake ble senteret overdratt til Forsvaret i 2008. I presidentperioden dekket han også stillingen som generalsekretær i forbundet. 

Han har vært medlem av 8. maikomiteen i Kristiansund ved markering av frigjørings og veterandagen i mange år og har i den forbindelse vært seremonimester. 

 

Han har i alle år hatt et stort engasjement for Forsvaret og spesielt veteransaken og hadde som mantra at innsatsen for frihet og demokrati er noe vi ikke må ta som en selvfølge. For sin innsats er han tildelt Board of Nordic Blue Berets’ Medal of Honour i gull og NVIOs hederstegn i gull. 

Han har vært medlem av Norges Reservistforbund, samt medlem av Ytre Nordmøre 

Forsvarsforening. Han er medlem av Rinnleirets Venner og Kavaleriklubben. 

Han ble overrakt sjef Hærens Coin på sin 90 årsdag under en seremoni i Idrettslaget Nordlandets lokale. Han har også vært leder og er utnevnt som æresmedlem i idrettslaget. 

 

Lorentz Edvard Boxaspen var en varm og vennlig person, og han hadde alltid tid til å lytte og slå av en prat med mennesker. Samtidig var han bestemt og satt ord på saker som kunne være vanskelig. Hans avskjedstale etter presidentperioden i NVIO er et tydelig uttrykk for dette og har fått plass i 50-årsboken om NVIO. 

 

Hans interesse for veteranfeltet står som et lysende eksempel på hvordan vi som mennesker kan bry oss om hverandre og hans deltakelse på NVIOs landsmøte i april 2023 forteller mye om hans engasjement. 

 

Tusen takk for ditt bidrag gjennom mange år, Lorentz.

Med anerkjennelse og respekt.  

 

Ole Asbjørn Fauske, president NVIO