NVIO avholdt ledersamling og landsmøte

NVIO avholdt ledersamling og landsmøte

Publisert av Hege Kofstad den 23.04.23.

Det ble en historisk åpning av NVIOs ledersamling og landsmøte, med besøk av vår høye beskytter H.M. Kong Harald. I to timer var majesteten til stede, sammen med ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Jørgensen Schumacher og statsforvalter i Oslo og Viken, Valgerd Svarstad Haugland.

De fikk blant annet innblikk i NVIOs virke og formål, og det ble understreket hvorfor Kongen er så viktig for veteranene. Det var en tydelig beveget majestet som forlot ledersamlingen.

Dagen gikk videre med gode diskusjoner om fremtiden, som også var temaet for dagen.

- Hvordan skal vi gå inn i fremtida? Hva trenger veteraner som er i tjeneste i dag? spurte generalsekretær, Bjørn Robert Dahl, fra scenen.

Anita Talåsen Granli, Norges lotteforbund, holdt et innlegg om hvordan de har klart å få fart i rekrutteringen.

- Vi så at medlemsmassen ble eldre og med det sank også aktivitetene. Vi har klart å snu det. Vi bruker formålsparagrafen vår aktivt, og vi spurte oss selv hva vi har å tilby yngre medlemmer. Svaret på det er blant annet vedlikehold av militær kompetanse. Vi jobber hardt for å beholde de «voksne» og erfarne, fordi det er viktig å ha deres kompetanse, men vi må også rekruttere nye, yngre folk, sa Granli. - Vi har fokus på godt sosialt miljø. Dette er frivillighet, det skal være hyggelig og det må være god kvalitet på tilbudene våre. Det vi har rekruttert aller mest på er munn-til-munn-metoden, altså at folk skryter av hvor fint det er å være medlem hos oss, sa Granli. 

NVIO-lederne diskuterte flere aktuelle temaer i grupper. 

Ledersamlingen ble avsluttet med en diskusjon om veteranbegrepet, og at dette er i endring blant annet på grunn av tjeneste i internasjonal innsats. I forlengelsen av dette ble det diskutert om en navneendring vil være naturlig i fremtiden.

- Veteraner i dag identifiserer seg ikke først og fremst ut ifra hvor de har vært. Hva er veteranidentitet i 2023 versus 1978? spurte Bjørn Robert Dahl.

Årets lokalforening

Under festmiddagen ble årets lokalforening kåret. Følgende utvalgskriterier er beskrevet, men listen er ikke uttømmende:

  • Prosentvis rekruttering av medlemmer

  • Aktiviteter og deres innretning i forhold til anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier

  • Bruk av sosiale medier og andre medier til promotering av egen lokalforening

  • Initiativ i forhold til utvikling av lokalforeningen og NVIO

  • Politisk arbeid opp mot kommunene i lokalforeningens nedslagsfelt

  • Lokalforeningens arbeid i regionen

- Årets lokalforening for 2022 har hatt en prosentvis økning av medlemsmassen på 5 %. Hvis alle lokalforeninger rekrutterer tilsvarende vil NVIO ha en netto økning på 350 medlemmer i året. Lokalforeningenes arrangementer er preget av at familien og barna settes i fokus. I tillegg har de gjennomført arrangementer som har et stort preg av innovasjon i seg. Dette er forbilledlig og bør være inspirasjon for oss alle. I for, og etterkant, av arrangementene er de flinke til å markedsføre aktivitetene og på den måten er de med på å bygge merkevaren og synliggjøre både seg selv og NVIO som organisasjon. Igjen går de foran som et godt eksempel på at en aktivitet må etterfølges av en kommunikasjonsaktivitet for å skape mest mulig effekt av det vi som organisasjon står for. Denne lokalforeningen har et godt kameratstøttearbeid hvor de stiller opp for veteraner, både gjennom samtaler og gjennom fysiske møter. De har sågar stilt opp for mennesker i samfunnet som ikke er veteraner, men som trenger en hjelpende hånd. De jobber opp mot kommunene i sitt nedslagsfelt på en utfordrende, men konstruktiv måte. Blant annet for å få på plass eller revidere veteranplanene i kommunene. I det daglige arbeidet tar de kontakt med sekretariatet for å diskutere gjennomføring eller søke råd, og når kontakten går andre veien er det alltid velvilje å få fra lokalforeningen. Årets lokalforening 2022 er NVIO avdeling Vestfold, sa president Ole-Asbjørn Fauske.

Landsmøte

Søndag var det duket for landsmøte. Det ble en gjennomgang av foreslåtte forandringer i vedtektene, som hovedsakelig gikk på redaksjonelle forhold. Ordningen med at 100 kroner av medlemskontingenten går til et reservefond ble avviklet, da fondet nå har nådd ønsket størrelse. Landsmøtet bestemte at lokalforeningene nå får 250, sekretariatet 100 og Stiftelsen veteranhjelp 50 kroner. Øvrige punkter ble gjennomført uten nevneverdige diskusjoner.

President Ole-Asbjørn Fauske og visepresident Trude Marie Nilsen ble gjenvalgt. Det ble også Philip Lautin Jackson og Rune Meier. Rune Greve (Bergen), Sven-Kristian Løtveit (Harstad) og Jon Kenneth Hytten (Vestfold) gikk inn i hovedstyret.

- Jeg ønsker de nyvalgte og de gjenvalgte inn i forbundsstyret hjertelig velkommen. Helt til slutt vil jeg takke avtroppene styremedlemmer for innsatsen. Det ligger en del arbeid bak, uten at jeg skal gjøre nye medlemmer helt skrekkslagne, sa president Ole-Asbjørn Fauske spøkefullt. De avtroppende styremedlemmene, Barbro Malen Jorde og Frank Ove Eriksen, fikk også en liten oppmerksomhet, som takk for innsatsen.

 

 

Se flere bilder fra helgen her (Facebook)

 Nytt styre

Ole-Asbjørn Fauske, president (gjenvalgt)

Trude Marie Nilsen, vise-president (gjenvalgt)

Rune Meier, styremedlem (gjenvalgt, Hadeland)

Philip Lautin Jackson, styremedlem (gjenvalgt, Trøndelag)

Rune Greve, styremedlem (ny, Bergen)

Sven Kristian Løtveit, styremedlem (ny, Harstad)

Jon Kenneth Hytten, styremedlem (ny, Vestfold)

 

Even Moen, vara (gjenvalgt, Hedmark)

Øivind Moldestad, vara (gjenvalgt, Alta)

Roy Johnsen, vara (ny, Trøndelag)

Jan Kai Torvanger, vara (ny, Sogn og fjordane)

Linnea Emma Høglund, vara (gjenvalgt, Oslo)

Kontrollkomiteen

Einar Ulleberg, leder (gjenvalgt, Troms)

Frank Ove Eriksen, medlem (ny, Bergen)

Hilde Fadnes Hølland, medlem (ny, Haugaland)

Kaare Granå, vara (gjenvalgt, Oslo)

 

Valgkomiteen

Thor Helge Moen, leder (gjenvalgt, Oslo)

Tom Espe Doknes, medlem (gjenvalgt, Øvre Romerike)

Nils Otto Pleym, medlem (gjenvalgt, Sør-Varanger)

Anne Gro Mæland, medlem (ny, Oslo)

Barbro Malen Jorde, medlem (ny, Drammen)

Bjørn Magnar Aunmo, vara (gjenvalgt, Røros og fjellregionen)

Helene Ranheim Skree, vara (gjenvalgt, Haugaland)