NVIO inngår samarbeid med Ett slag av gangen

NVIO inngår samarbeid med Ett slag av gangen

Publisert av Tobias Svendsen den 09.04.24. Oppdatert 11.04.24.

NVIO har inngått et samarbeid med organisasjonen Ett slag av gangen (ESAG). Denne partnerskapsavtalen er et samarbeid der golf som fysisk aktivitet og nettverksbygging skal bidra til at flere opplever mestring og livsglede. Avtalen er et tilbud til de som har falt utenfor samfunnet og som ønsker seg inn i en normal hverdag. ESAG gir NVIO et nytt verktøy for å hjelpe flere veteraner. Les mer om ESAG her.

 

Målgruppen er veteraner som føler på utenforskap, veteraner som sliter med rusavhengighet eller er psykisk syke, og målet med avtalen er å tilby en felles plattform for å få flere til å oppleve mestring og skape en arena for fysisk aktivitet. Samarbeidet skal være en arena for sosial utvikling, mangfold og integrering, hvor sosialisering og arbeidstrening også er viktig. ESAG bidrar også med jobbspesialister, og hvor det å få bistand for å komme ut i arbeid står sentralt. 

Gjennom samarbeidet ønsker vi å tilby et trygt og støttende tilbud der veteraner som har utfordringer kan oppleve mestring, samtidig som de får hjelp til å lykkes i arbeidslivet. Vår felles visjon er å inspirere til økt deltakelse, både i samfunnet og på arbeidsplassen, og å skape en varig positiv innvirkning på menneskers liv. 

Målet er også å få deltakerne til å bli entusiastiske for golf og utvikle golfspillet som en spennende arena hvor besøk til andre baner og klubber er en del av opplevelsen. På denne måten kan nye vennskap bygges.  

Gjennom avtalen skal ESAG i samarbeid med lokale golfklubber tilrettelegge for aktivitet og tilbud. Det er i dag 60 lokale golfklubber fra Kristiansand i sør til Bodø i nord. Golfklubbene har etablerte treningstider, og stiller med nødvendig utlån av utstyr for trening. Deltagelse i fast trening en dag i uken er kostnadsfritt.  Vi ønsker at du får dilla på golf og vil bli medlem i lokal klubb. Vi tilrettelegger for grunnkurset «veien til golf», og vi har prismodeller som gjør det mulig å utvikle sine golfferdigheter på en god måte. Her finner du en liste over klubbene som ESAG har avtaler med, se under klubbpartnere på www.ettslagavgangen.no 

Tilbudet kan brukes som et verktøy av kameratstøttere eller at den enkelte veteran som føler seg i målgruppen tar kontakt med initiativtaker for ESAG Marianne Smith Magelie – e-post marianne@ettslagavgangen.no – mobil 9226 1332