NVIO og Arendalsuka 2021

NVIO og Arendalsuka 2021

Publisert av Siri Jørgensen den 29.06.21.

I år som i fjor deltar Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner på Arendalsuka. Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i. Dette er arrangementet hvor man kan lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer.

Rundt 1000 arrangementer og 200 stands fyller Arendal sentrum 16-20 august. 

I NVIO er det lagt ned et stort arbeid av NVIO avdeling Aust-Agder og NVIO avdeling Kristiansand, sammen med forbundsstyremedlem Frank Ove Eriksen og sekretariatet.

NVIO skal ha en stand bemannet hele uken, og i tillegg skal vi delta på en rekke arrangementer. Arrangementene er sammen med Norges Forsvarsforening og elleve andre forsvarsrelaterte organisasjoner. Her er oversikten over de arrangementene som NVIO har et eierforhold i:

Mandag kl 16.00-17.00

Fire krevende år som forsvarsminister, med Frank Bakke-Jensen 

Sted: Arendals Sjømandsforening

Norges Forsvarsforening (NFF) i samarbeid med NVIO og 11 andre forsvarsrelaterte organisasjoner


Tirsdag kl 10.00-11.00 (kan justeres)

Kransnedleggelse på monumentet ved Arendal kirke 

NFF i samarbeid med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner


Tirsdag kl 12.00-13.30

Hvordan møte de mange og krevende utfordringene i årene som kommer?

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen inntar Arendalsuka, 

Sted: Clarion Hotel Tyholmen (sal A)

NFF i samarbeid med NVIO og 11 andre forsvarsrelaterte organisasjoner


Torsdag kl 12.00-13.30

Hva vil politikerne med Forsvaret? 

Får vi en ny regjering denne høsten? Uansett vil vi se en endret sammensetning av Stortinget, og flere politikere står klare til å videreføre arbeidet med å utvikle Forsvaret.

Sted: Clarion Hotel Tyholmen

NFF i samarbeid med NVIO og 11 andre forsvarsrelaterte organisasjoner


Torsdag ettermiddag
Veterantreff med pårørende, NVIOs presidenten Ole Asbjørn Fauske er vert 

Sted: Arendals Sjømandsforening


Fredag (ikke tidsfastsatt)

Veterankonsert m/Veterans Rock

Sted: Munkhaugen Det kommunikasjonsmessige utgangspunktet for NVIO under Arendalsuka er hentet fra stortingsmelding 15, Også vi når det blir krevet. Denne har vi omskrevet til kortversjonen,

Norges deltakelse i militære internasjonale operasjoner – fra politikk til menneskeverd.

I dette ligger det at det er politikerne på Stortinget som bestemmer om Norges skal delta i en internasjonal, militær operasjon. Gjennom operasjonen står menneskeverd for innbyggerne i det området Norge har sendt styrker til, sentralt. Når styrkene kommer hjem, skal menneskeverd stå i sentrum for veteranen og deres familier.


De 11 andre forsvarsrelaterte organisasjonene er: Befalets fellesorganisasjon (BFO), Det frivillige Skyttervesen (DFS), Institutt for Forsvarsopplysning (IFO), Luftmilitært Samfund, Norges Lotteforbund (NLF), Norges offisers- og spesialistforbund (NOF), Norsk TotalforsvarsForum (NTF), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), NTL Forsvar, Parat forsvar og Sjømilitære Samfund.