NVIO tar avstand fra WVFs tilnærming

NVIO tar avstand fra WVFs tilnærming

Publisert av Siri Jørgensen den 15.11.22.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) er kjent med at presidenten i The World Veterans Federation, tidligere World Veterans Federation (WVF), har hatt en kronikk denne uken hvor han tar til orde for at hver levering av våpen ikke bringer noe skritt mot fred i krigen mellom Ukraina og Russland. Kjernen i situasjonen Ukraina står i, er at Russland har startet en ulovlig angrepskrig og ingen andre enn Ukraina selv har rett til å sette betingelser for eventuelle fredssamtaler.

NVIOs syn er samsvarende med norske myndigheter og våre viktigste allierte;
Full russisk tilbaketrekking til internasjonalt anerkjente grenser vil kunne være et utgangspunkt for fredssamtaler.

Uavhengig av kronikken, har forbundsstyret i NVIO i lengre tid forsøkt å få oversendt aktuelle dokumenter fra The WVF, som reviderte regnskaper og budsjetter for flere år bakover, som i henhold til The WVFs egne vedtekter skulle vært oversendt for lenge siden. Det har vi ikke fått.
Forbundsstyret har diskutert NVIOs medlemskap i The WVF ved en rekke anledninger. NVIOs vedtekter sier at NVIO skal være medlem i The WVF, men vi kan opplyse at det vil bli fremmet forslag om vedtektsendring på dette punktet på landsmøtet i april 2023.
Vi har gjentatte ganger diskutert The WVF med våre "søsterorganisasjoner" i Finland, Sverige og Danmark, og de har samme oppfatning av The WVF som vi har.

–NVIO kan ikke være medlem av en organisasjon som frontes av en person med en retorikk i media som helt åpenbart kan bli oppfattet som støtte til den russiske aggresjonen mot Ukraina. Argumentasjonen i innlegget bryter fundamentalt med internasjonalt anerkjente rettsprinsipper. Det er de samme rettsprinsippene norske veteraner har blitt - og fortsatt er - sendt ut på vegne av Norge for å kjempe for, som president i The WVF-kronikken tar til orde for å skrinlegge. Jeg tar fullstendig avstand fra en slik tilnærming, sier president Ole Asbjørn Fauske.

Link til WVFs president Dan-Viggo Bergtuns kronikk, finner du her.