NVIOs ønsker for regjeringen

NVIOs ønsker for regjeringen

Publisert av Hege Kofstad den 27.01.21. Oppdatert 05.09.22.

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO) ønsker en regjering som:

  • Tar et helhetlig ansvar for veteranene og deres familier. Dette gjelder fra tjenestepersonen går inn i Forsvaret, gjennom tjeneste i et oppdrag og til et eventuelt støttebehov ikke lenger er til stede.

  • Får på plass en konkret veteranplan, med konkrete tiltak, som skal på plass i løpet av en gitt tid. Dette for å ta det helhetlige ansvaret for de som har satt seg selv og sin familie bak en politisk vedtatt oppdrag.

  • Får på plass en konkret forskningsplan på veteraner og deres familier. Det er forsket for lite på familier og mulige virkninger på familien av at en forsørger tjenestegjør i et internasjonalt oppdrag.

  • Får på plass en entydig definisjon på hvem som er veteraner og at tjeneste i internasjonale oppdrag, det være seg under FN eller NATO, behandles under samme rettighetsregimé.

  • Får på plass et enhetlig rettighetsregimé for alt personell som har tjenestegjort i et politisk vedtatt oppdrag i utlandet, det være seg personell under organisasjonene til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet eller andre.

 

Foto: Regjeringen.no