NVIOs holdning til kronikk i nordnorskdebatt.no

NVIOs holdning til kronikk i nordnorskdebatt.no

Publisert av Siri Jørgensen den 15.12.21.

NVIOs holdning til innholdet i kronikk i nordnorskdebatt.no


Mandag 13/12 ble en kronikk av Dan Viggo Bergtun publisert på nordnorskdebatt.no under tittelen «Er vi i Norge smittet av russofobi?». Kronikken har skapt diskusjoner og kommentarer, både blant norske veteraner og andre, og Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har blitt nevnt i noen av innleggene. Denne redegjørelsen klargjør NVIOs syn på innholdet i kronikken.


"NVIO er på linje med det offisielle Norge hva gjelder forholdet mellom Norge og Russland. Dan Viggo Bergtuns uttalelser er ikke representative for de meninger NVIO har, og jeg tar sterk avstand fra vinklingen i hans kronikk. Dette representerer ikke vårt syn," sier presidenten i NVIO Ole Asbjørn Fauske.


Dan Viggo Bergtun er ikke medlem av NVIO.


"Basert på artikkelen vil NVIOs medlemskap i World Veterans Federation (WVF) bli diskutert i forbundsstyret. Utfallet av diskusjonen vil eventuelt oversendes landsmøtet, da medlemskapet i WVF er forankret i foreningens vedtekter," avslutter Ole Asbjørn Fauske.