NVIOs stipend til Nicklas Hjortgaard Christiansen

NVIOs stipend til Nicklas Hjortgaard Christiansen

Publisert av Siri Jørgensen den 02.03.22.

Fra bombekaster i Helmand til sosiologi i Bergen! I fjor vår etablerte NVIO et utdanningsstipend for å understøtte forskning på veteraner. I år delte vi ut det første stipendet til Nicklas Hjortgaard Christiansen.

Nicklas har tatt veien fra det danske Forsvaret til Bergen, gjennom sitt norske ekteskap til utdannelsen i sosiologi ved Universitet i Bergen. Etter å ha vært deployert til Afghanistan i 2010, ble fysioterapistudiet veien til en sivil tilværelse. En felles lidenskap for fjellet brakte ektefellen og han sammen i København, og videre til deres hverdag i Bergen, hvor Nicklas startet å studere sosiologi. Nicklas holder på å ferdiggjøre masterprosjektet sitt om norske veteraners livsløp, og håper på en fremtid innenfor forskning på samspillet mellom individet og samfunnet. Tildelingen av NVIOs masterstipend kom i stand gjennom kontakten med NVIO i forbindelse med datainnsamling til Nicklas’ masterprosjektet. Stipendet gjør det mulig for ham å dekke omkostningene til reiser, faglitteratur og nødvendig utstyr til gjennomførelse av datainnsamlingen i prosjektet.

Prosjektet undersøker hvordan utenlandstjeneste bidrar til å forme livsløpet for norske veteraner, og se livsløpet i sammenheng med det omgivende samfunn og de historiske vilkår. Det er blant annet spurt om oppvekst, utdannelse, arbeid, familieliv, parforhold, samt opplevelser og alvorlige hendelser under utsendelsen. Prosjektet har ikke et direkte fokus på psykisk eller fysisk helse, men på å vise mangfoldet blant veteraner, og å skape et overblikk over hvilken rolle deltakelse i internasjonale operasjoner har for livsløpet. Det er gjennomført intervjuer av elleve deltakere som har vært utsendt fra det norske Forsvaret, enten til Libanon eller Afghanistan, eller som operatør i marinejegerkommandoen. 
Forskning på veteraner er et av fokusområdene i Meld. St. nr. 15 (2019-2020) – Også vi når det blir krevet. Ved å etablere og dele ut utdanningsstipend ønsker NVIO å bidra aktivt inn i forskningen på veteranområdet.

Hvis du ønsker å vise interesse for dette, ta kontakt.