Nyhetsbrev oktober 2023

Nyhetsbrev oktober 2023

Publisert av Siri Jørgensen den 18.10.23.

FN-dagen 24. oktober

I forbindelse med FN-dagen 24. oktober blir det gjennomført FN-marsj hos ulike lokalforeninger overalt i landet, samt ulike markeringer. Sjekk kalenderen vår eller Facebook-siden til ditt lokalforening hvis du er interessert!


Forsvarets minnedag søndag 5. november

Denne dagen minnes og hedrer vi de som har omkommet i tjeneste for Forsvaret. Se Forsvaret.no, kalendere og Facebook for markeringer og seremonier denne dagen.


Veterankortet
Veterankort er et samarbeid mellom fem veteranorganisasjoner. Målet med samarbeidet er å framskaffe rabattavtaler for våre veteraner. Veterankortet har inngått avtale med Operativ rabatt (OPRA) for å bedre det eksisterende tilbudet. Dette gjøres ved å koble fordelsprogrammet i veterankortet til OPRA. Bruk av avtalene krever ikke medlemskap i en veteranorganisasjon. Det eneste som er nødvendig er at du har veterankortet slik at du får registrert deg som bruker. Søk om tilgang til opra.no her.


Årets lokalforening eller årets veterankommune?

Har du lyst til å hjelpe oss i å avgjøre hvem dette skal bli for 2023 kan du sende inn forslag og begrunnelse til post@nvio.no.


Juleparade

Onsdag 13. desember blir det juleparade i Fanehallen da Akershus slottskirke er under renovering. Mer info kommer.


Vi ønsker alle noen fine høstdager fremover! Husk at de kommende ukene kan være ekstra tunge for noen. Ta vare på hverandre!

***************************

Kameratstøttetelefon: 800 48 500
***************************

 

 

*Bilde Forsvarets minnedag 2022: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og H.K.H. Kronprins Haakon ved nasjonalt veteranmonument under markeringen søndag 6. november. Foto: Torbjørn Kjosvold


*Foto FN-dagen: Facebook/ Midt-Troms museum