Nasjonalt veteranmonument avduket i dag

Nasjonalt veteranmonument avduket i dag

Publisert av Siri Jørgensen den 27.08.21.

 H.M. Kongen avduket monumentet, og stortingspresident Tone Trøen, statsminister Erna Solberg, utenriksminister Ine Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen var tilstede, med spesielt inviterte gjester. Etter avdukingen ble det gjennomført medaljeseremoni. 

 

Etter avdukingen ble det gjennomført medaljeseremoni for de som skulle fått den 8. mai i år og de som skulle fått den i fjor, begge gangene utsatt på grunn av pandemien, men i dag fikk altså alle medaljene sine under en verdig markering. 


Det nasjonale veteranmonumentet

2019 besluttet regjeringen at det skulle bygges et nasjonalt veteranmonument på Akershus festning, som skulle reises for å hedre personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner eller deltatt i annen internasjonal tjeneste i særlig risikoutsatte områder på vegne av Norge. Veteranmonumentet består blant annet av en bauta av stein med verselinjen «Også vi når det blir krevet» fra nasjonalsangen, en bronsetavle med navn på omkomne fra internasjonale operasjoner og «Den «evige flamme», som er en fakkel på toppen av en bronsesøyle. Det nasjonale veteranmonument var planlagt avduket 8. mai 2021. På grunn av koronapandemien ble avdukingen utsatt til i dag, 27. august 2021. Du kan lese mer om monumentet her. 


-Veteranmonumentet er reist for å hedre alle som på våre vegne har deltatt i internasjonal tjeneste. Monumentet har også en minnetavle med 101 navn. Navnene til kvinner og menn som gav sitt liv for oss. For dem skal vi tenne Den evige flamme. Internasjonale operasjoner kan være risikofylte. Når vi sender personell ut på oppdrag, enten det er soldater, politi eller andre, utsettes de for risiko. Våre veteraner har tjenestegjort under til tider svært krevende forhold. Krig, krigssoner, konfliktområder og humanitære kriser. Soldatene våre høster betydelig anerkjennelse både ute og hjemme, og er kjent for sin profesjonalitet og integritet. Norge bidrar med personell i internasjonale operasjoner fordi det er viktig. Våre bidrag har medvirket til å skape fred, avslutte terrorregimer og ført til at lokalbefolkningen har fått en bedre og tryggere hverdag.

 

                                                                                                 Statsminister Erna Solberg

 

Vil du lese hele talen finner du den her. 


-For meg er dette monumentet en plass hvor vi kan hedre, møtes og reflektere, og jeg håper plassen brukes, også når det ikke er offisielle markeringer, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

 

 

-Jeg håper monumentet blir brukt til samling og ettertanke. Jeg vet at enkelte fra veteranmiljøene, kollegaer og venner av de falne kommer til å bruke dette stedet. Det er noe oppdragende ved å se kostnaden av det å være soldat, til å kanskje huske noen navn, og nå se alt for mange samlet slik. Det gir deg et perspektiv om prisen noen betaler, sier en tydelig rørt Rune Wenneberg, Hærens sjefssjersant. 

 

 

Også NVIOs president Ole Asbjørn Fauske, som var invitert som gjest var strålende fornøyd; 

-Jeg er utrolig glad for at monumentet er på plass, og jeg syns det ble en stilfull og verdig ramme rundt vår internasjonale innsats etter andre verdenskrig, sier NVIOs president Ole Asbjørn Fauske. Det var også gode taler fra statsminister Erna Solberg og stortingspresident Tone Trøen, som med tydelighet viser at de forstår hvilke konsekvenser det har å sende ut norske soldater i internasjonale operasjoner.

 


Pressen som var tilstede var naturlig nok også interessert i siste hendelser rundt Afghanistan, og forsvarsminister Frank Bakke Jensen sa følgende i sin tale;


-At avdukingen av veteranmonumentet skjer akkurat nå mener jeg nettopp understreker den stoltheten vi alle føler over våre veteraner fra internasjonale operasjoner. Ikke minst skal monumentet tjene som et minne over dem som ga sitt liv i tjeneste for Norge. Mitt ønske er at dette monumentet, med sin utforming og med "Den evige flamme" som et sterkt symbol, nettopp skal gi anerkjennelsen vi ønsker å vise dem. Vi skal aldri glemme hva de har gjort og gjør for oss, uavhengig av hvordan operasjonene blir vurdert i ettertid, og uavhengig av de politiske valgene som lå bak. Jeg er stolt av våre veteraner fra internasjonale operasjoner. I disse tider er jeg ikke minst stolt av våre veteraner fra Afghanistan.


Du kan lese hele talen her. 

 


Medaljene:


Medaljene som ble overrakt er regjeringens Krigskors med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. I tillegg ble Forsvarets medalje for Edel Dåd, Forsvarets innsatsmedalje med rosett og Forsvarets innsatsmedalje overrakt. Her finner du mer informasjon om medaljemottakerne fra 2021.

 

Her finner du informasjon om medaljemottakerne fra 2020.