Ny rådgiver i NVIO

Ny rådgiver i NVIO

Publisert av Siri Jørgensen den 06.01.21.

NVIO er svært stolte over at Borgny Tjelle har valgt begynne i NVIO som rådgiver innen helse, for å bidra til en ytterligere styrking av NVIOs jobb mot veterankontaktene og de kommunale tjenestene. 

 

Hun kommer fra Helseetaten hvor hun har jobbet med vold i nære relasjoner, forebygging av selvmord, beredskap og veteranprosjektet. Hun har arbeidserfaring fra Statens senter for barne- og ungdomsspykiatri, R-BUP, Legevakten, sosial og ambulant akuttjeneste, overgrepsmottaket og Helseetaten -seksjon psykisk helse og avhengighet. Hun har også vært hovedtillitsvalgt fagforbundet 6 år. Hun er utdannet som klinisk vernepleier med spesialkompetanse, videreutdanning i miljøterapi, kognitiv atferdsterapi, veiledning og prosessledelse. 

 

– Dere veteraner har tatt imot meg med åpne armer, selv om det tok en stund å få tilliten, men da øste dere raust med hva dere kunne bidra med. Jeg har aldri noen gang i mitt yrkesaktive liv blitt mottatt så bra. Jeg synes det har vært utfordringer å se det potensiale som ligger der og har ønsket å fortsette slik at det sivile samfunn får bedre forståelse for dere som faggruppe og at det blir lettere for dere å begi seg ut i det sivile. 

 

Formålet for meg i stillingen hos NVIO er å bidra til at NVIO blir et ressurssenter for de kommunale tjenestene og tenke kompetanseheving av tjenesteapparatet innen rammen av de ordinære kompetansehevingstiltakene som kommunen allerede har.  Formålet å være et «ressurssenter» for det kommunale tjenesteapparatet i møtet med veteraner. Veterankontakten vil blant annet ha som oppgave og:

gi råd og veiledning til det kommunale tjenesteapparatet i veteranspørsmål

formidle kontakt og være en veiviser til Forsvarets tilbud til veteraner

formidle kontakt med NAV stat sine veterankontakter

I tillegg vil veterankontakten kunne være en rådgiver for veteranorganisasjonene i møtet med det kommunale
tjenesteapparatet, og delta på veterantreff, kurs og konferanser i regi av NVIO og Forsvaret. NVIO er et viktig nettverk for kommunen i dette arbeidet. Veterankontaktene deltar på mottagelsen og gir innspill til politisk ledelse og kommunen.

Det er jo laget en samarbeidsavtale mellom NVIO og Oslo kommune Helseetaten, dette kan vi videreføre til andre kommuner.

Videre blir det viktig å følge opp veteranplanene i kommunen og hvordan NVIO ønsker at planene skal bli brukt, slik at de ikke bare blir noe som blir liggende i skuffen.