Regjeringens tiltaksplan for veteraner

Regjeringens tiltaksplan for veteraner

Publisert av Tobias Svendsen den 06.03.24. Oppdatert 07.03.24.

Regjeringens tiltaksplan for anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner ble lagt fram tirsdag 5. mars. Dette var en dag Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner har ventet på lenge

Planen er laget i et tverrdepartementalt samarbeid som forplikter departementene som står bak tiltakene som legges fram. 

Forsvarsministeren sa i sitt åpningsforedrag at dette er en operasjonalisering og tydeliggjøring av stortingsmeldingen fra 2020, og at det er et samfunnsansvar å ta vare på veteranene og deres familier. Videre sa han at alle som har tjenestegjort i Forsvaret kan kalle seg veteran, men det er settingen som avgjør hvilke rettigheter man har. I den sammenheng nevnte han at de som har tjenestegjort i internasjonal innsats har fått en del tiltak koblet opp mot denne gruppen. I tillegg åpnes det for å vurdere at politiets personell skal få en tilsvarende type oppfølging som forsvarspersonell etter internasjonale oppdrag. Dette er to områder NVIO har tatt til orde for, og det er gledelig å se at regjeringen åpner for at denne gruppen også får en anerkjennelse og oppfølging etter at de har løst et politisk oppdrag for Norge i en internasjonal setting. 

Etter FMIN var det statssekretæren i Helse- og omsorgsdepartementet, Else Rønning-Arnesen (A), som adresserte de fremmøtte. Hun trakk fram at det er viktig med åpenhet i samfunnet og at det ikke er et nederlag å søke hjelp. Dette går rett inn i grunntanken til NVIOs tilnærming på ivaretakelse og måten vi tenker kameratstøtte. Videre kom hun inn på de kommunale veteranplanene som et viktig verktøy og at planene kan bidra til å øke bevisstheten rundt veteranarbeid i kommunene. 

Begge to var inne på at vi skal søke utvikling og forbedring i veteranarbeidet, og NVIO er godt fornøyd med at dette skal være en dynamisk plan som skal gjennomgås med jevne mellomrom. 

NVIO har deltatt i arbeidet siden Forsvarets veteraninspektør fikk oppdraget om å lage et innspill til det tverrdepartementale arbeidet i oktober 2022. Vi har vært skeptisk til rolleforståelsen i hva det vil si å sitte i de forskjellige gruppene, og mener fremdeles at det ikke har vært en referansegruppe tilknyttet arbeidet. 

Når det er sagt har NVIO fått gjennomslag for flere av sine synspunkter og følgende trekkes fram: 

  • -Et skritt på veien til å anerkjenne internasjonal innsats

  • -Samling av relevant veteraninformasjon på en landingsside, en digital ressurs og kompetansebase. Dette gjør at de som har behov for informasjon har en vei inn. 

  • -Økt fokus på forskning og at Forum for veteranforskning skal ha en ledende rolle 

  • -Synliggjøring av veteraners kompetanse   

  • -Behovet for hvilke hjemmestøtteordninger som bør være på plass. Her påpeker NVIO at familiekoordinatorene er en viktig ordning som må styrkes. 

  • -Økonomisk rådgivning når man tilkommer erstatning fra Staten 

  • -Økning av antall overnattingsdøgn ved Forsvarets veteransenter.