Spesialistlegeerklæring i erstatningssaker

Spesialistlegeerklæring i erstatningssaker

Publisert av Hege Kofstad den 05.09.21. Oppdatert 05.09.22.

Stortinget anmodet 15. oktober 2020 regjeringen om å sikre bruken av spesialisterklæringer. I henhold til anmodningsvedtaket, skal SPK eller klagenemnda ikke «sette til side» spesialisterklæringer om varig psykisk belastningsskade, uten at erklæringen først sendes tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring.

NVIO mener at det er av stor viktighet at spesialisterklæringen tillegges vesentlig vekt, da det er denne som beskriver den psykiske helsen til vedkommende som søker erstatning. Dette gjør at beskrivelsen i Forsvarsdepartementets (FD) tolkning bør utvides.

 

Bilde: Freepik.com