Stiftelsen veteranhjelp

Stiftelsen veteranhjelp

Publisert av ‎ NVIO den 21.01.20.

Veteraner hjelper veteraner

Stiftelsen veteranhjelp er opprettet for å kunne gi øyeblikkelig økonomisk hjelp til veteraner og nærmeste familie som befinner seg i en prekær økonomisk situasjon. Så langt har stiftelsen hjulpet flere veteraner som har opplevd personlige problemer som har ført til akutt økonomisk krise. Vi svarer så snart som mulig!

Stiftelsen ble etablert av NVIO i 2008, og er et supplement til Krigshospitalkassen. NVIO har gitt et startkapital, men stiftelsen er avhengig av bidrag for å kunne fortsette å hjelpe de veteranene som trenger det. Vi oppfordrer derfor de som kan til å hjelpe oss med økonomisk støtte til de som trenger det!

Gi valgfritt beløp til kontonummer: 7058.31.07302

Takk for støtten!

Kompensasjonsordningen

Stortinget vedtok  13.12.2011 en ny økonomisk kompensasjonsordning på opptil 65 G for soldater som er påført psykiske belastningsskader som følge av deltagelse i internasjonale operasjoner i perioden 1. januar 1978 og frem til og med 31.desember 2009, ved 100 prosent ervervsmessig uførhet.


Mener du at du kommer inn under denne gruppen, kan NVIO bistå med å finne nødvendig dokumentasjon til din sak. Vi bruker vårt nettverk til å forsøke å spore opp tidligere overordnede, som kan bidra med informasjon som kan danne grunnlaget for den enkelte veterans sak til Statens Pensjonskasse. NVIO kan også formidle kontakt med juridisk og psykiatrisk ekspertise.


De berørte som tidligere har fått innvilget økonomisk kompensasjon inntil 35 G og mener de har rett på høyere kompensasjon under det nyere reglementet må søke på nytt til Statens Pensjonskasse.


Fotograf av illustrasjonsbilde i topp: Anna Bonnegolt/ Forsvaret