Svarene fra NVIOs medlemsundersøkelse

Svarene fra NVIOs medlemsundersøkelse

Publisert av ‎ NVIO den 12.12.19.

Her kommer svarene fra vår siste medlemsundersøkelse, som viser følgende i grove trekk;

Det var 850 medlemmer som deltok i undersøkelsen, som er en økning på 11% flere engasjerte medlemmer enn fjoråret. Fra vi startet undersøkelsene i 2014 har det vært over en dobling av engasjerte medlemmer (397 medlemmer deltok i 2014).

Flere tenker på seg som veteran
Vi har en økning blant våre medlemmer over de som ofte, eller hele tiden, tenker på seg som veteran. Fra 48% i 2017 til 53% i 2018. Dette kan ha en sammenheng med UNIFIL-jubileumet også.

NVIO anbefales
Vi har en svak økning blant våre medlemmer, over de som alltid eller innimellom anbefaler NVIO til andre aktuelle medlemmer og veteraner. Antall medlemmer som aldri eller sjelden har anbefalt NVIO har samtidig gått ned. 

NVIOs aktiviteter
Tallet på de som aldri har deltatt på NVIOs aktiviteter har aldri vært lavere. De siste 4 årene har tallet sunket fra 21 % til 13 %. I lys av antall deltagere i medlemsundersøkelsen 2014 kontra 2018, er antallet betydelig, noe lokalforeningene til NVIO kan være stolte av. Vi ønsker oss fortsatt et høyere tall på antall deltagere som deltar ofte, men vi vet at det 2018 ble gjennomført 509 veterantreff (hvorav 145 med tilstedeværelse av pårørende) med  totalt 7669 deltagere, så pilen peker oppover.

NVIO og nettsidene
Flere av våre medlemmer syns historikk og det NVIO gjør for veteraner i Norge, kommer bra frem på våre nettsider. Etter at nettsidene ble endret har tallet steget fra 72,5 % til 85 % på de som synes nettsidene er bra eller veldig bra (2014 vs 2018).

NVIO i media
Vi har flere medlemmer som syns NVIO har blitt mer synlig, eller noe mer synlig i media det siste året. Tallet har økt fra 65 % i 2014, til 71 % i 2017 -og nå altså opp til 78 % i 2018. 

Medlemmers bidrag lokalt
Her er det minimal endring fra fjoråret fra 32,89 % til 34,64 % som gir en økning på 1,75 % flere medlemmer som bidrar og er aktive i NVIO lokalt. Her ligger det et forbedringspotensiale lokalt.

Engasjerte medlemmer
Vi ønsker oss flere engasjerte medlemmer og gjerne flere ressurspersoner opp mot kommuner og støtte til veteranplaner. I 2018 var det færre som sa nei til å være en slik person, og flere som sa ja eller kanskje. Helt klart en positiv trend!

Veteraners anerkjennelse
89,5 % syns at veteraners anerkjennelse har økt litt eller veldig det siste året, og det er en økning på 3 %.

8.mai
Her det minimale endringer rundt medlemmers oppfattelse av egen kommunes markering av 8. mai. Men økning i antall svar på undersøkelsen betyr i hvert fall økning av flere medlemmer som vet at kommunen markerer 8. mai.

Skulle du ønske en nærmere titt på svarene, prosentene og grafene, kan disse lastes opp her.