Takk for innsatsen!

Takk for innsatsen!

Publisert av Hege Kofstad den 19.08.22.

Fredag var det hjemkomstparade med medaljeseremoni for soldatene fra Operation Inherent Resolve og NATO Mission Iraq. Soldatene fikk sine velfortjente medaljer ved en fin seremoni på Akershus festning. Mønstringsherre var sjefen for Forsvarets hovedkvarter, generalløytnant Yngve Odlo og bidraget ble adressert av forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Forsvarsministeren fremhevet viktigheten av oppdraget og koblet kampen for frihet og demokrati mot krigen i Ukraina. - Frihet og demokrati er ikke noe vi kan ta for gitt, sa Gram. Han takket samtidig soldatene for deres innsats gjennom de seks månedene de var ute og rettet også en stor takk til de som har holdt fortet hjemme. 

- Det er viktig at vi tar vare på veteranene og deres familier, og de minste fikk sin hjemmeheltmedalje. Fokus på familiene og den hjemlige dimensjonen er viktig i NVIOs arbeid for være veteraner, sier NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl.