Tilbyr samlivskurs til veteraner

Tilbyr samlivskurs til veteraner

Publisert av Hege Kofstad den 26.10.21.

Forsvaret har lenge hatt tilbud om samlivskurs til alle ansatte som har vært eller skal ut i intops. Som et prøveprosjekt får nå også veteraner som ikke er stadig tjenestegjørende tilbudet.

29.-31. oktober arrangerer Forsvaret såkalt PREP-kurs på Bæreia. – Med dette vil vi gi et enda bredere og mer helhetlig tilbud til veteranene og deres familie. Kurset er et forebyggende samlivskurs, som både gir rom for humor og alvor. Det handler om kjærlighet, forventninger, konflikter, glede og vennskap. Aller mest vil kurset handle om god kommunikasjon, sier Sissel Fremstad i Forsvarets veterantjeneste. Hun understreker at man ikke trenger å ha problemer i parforholdet for å delta, men at kurset er ment forebyggende. Et godt parforhold kan også påvirke veteranens psykiske helse. Vi håper dette kan bidra til å redusere utfordringer som kan komme i en familie etter hjemkomst fra internasjonale operasjoner.

- Målet er blant annet at deltakerne skal kunne kjenne igjen hva slags konflikter som kan skade forholdet, og lære grep som kan tas for å forebygge, forbedre kommunikasjonen og løse eventuelle utfordringer i parforholdet, sier Fremstad. Forskning viser faktisk at de som har gått på PREP-kurs har opptil 50% større sjanse for å holde sammen. Interessen for kurset internt i Forsvaret er stor. Nå har man som et prøveprosjekt altså åpnet opp kurset for veteraner som ikke lenger er tjenestegjørende også.

- Det er vi veldig glade for! sier kameratstøtteleder Anders Aks. – Det er en ide som vi har vært med å ta initiativ til, og det blir utrolig spennende å se hvordan det fungerer i praksis. Det at Forsvarets veterantjeneste sender ut innkallingen og tilbudet er anerkjennelse av veteranfamilien, og et godt tilbud som kommer veteranfamiliene til gode. Jeg tror det kan være godt for mange å kunne få være nettopp på Bæreia, og noen har kanskje ikke snakket så mye om tjenesten sin tidligere, og har heller ikke så stort behov for det, mens for andre er det en stor del av identiteten. Jeg syns det er flott at Bæreia og veterantjenesten nå setter i gang dette prosjektet for å se hvordan det fungerer å inkludere alle veteraner og deres familier, sier han.

En del av bakgrunnen for prøveprosjektet er at det fra politisk hold, blant annet i Stortingsmelding 15, har kommet signaler om at man ønsker større fokus på barn og familie.

- Det kan sikkert være en del som kvier seg for å delta, men det vi har sett internt i Forsvaret er at folk snakker sammen og anbefaler kurset til hverandre. Plutselig er terskelen litt lavere. Det er store forskjeller på hvem som deltar. Det er unge, gamle, par som har holdt lenge sammen, og de som har vært sammen i kort tid, par med større utfordringer og par som bare ønsker å lære seg noen teknikker for bedre kommunikasjon, sier Fremstad.

I første omgang skal ti par delta på prøveprosjektet med veteraner og partnere.