Trenger en bedre tiltaksplan

Trenger en bedre tiltaksplan

Publisert av Hege Kofstad den 26.02.21. Oppdatert 05.09.22.

Regjeringen skal utarbeide en ny og styrket tverrsektoriell tiltaksplan for oppfølging, ivaretakelse og anerkjennelse av veteraner og deres familier, før, under og etter tjenesten i internasjonale operasjoner. Åtte departementer og statsråder står bak vedtaket.

Å få en bedre tiltaksplan basert på Meld. St. nr. 20 (2019-2020), Også vi når det blir krevet, er noe NVIO har jobbet for lenge. Meldingen hadde kun tre prioriterte områder og den såkalte tiltaksplanen som ble utarbeidet av regjeringen hadde verken mål, ansvar eller ressursallokering.

NVIO mener at veteranarbeid er en del av helhetlig ivaretakelse av Forsvarets viktigste ressurs – menneskene – og i så måte er det ønskelig å forsterke Forsvarets handlinger der dette er mulig. NVIO ønsker å bidra inn i dette planarbeidet.

 

Illustrasjon: 4Human