Unike erfaringer; kronikk om veteraner

Unike erfaringer; kronikk om veteraner

Publisert av Siri Jørgensen den 13.05.20.

I fjorårets siste utgave av fagbladet vårt Veteran (#4/2019) skrev vår nye forsvarssjef, generalmajor Eirik Kristoffersen, en kronikk om veteraner -og om å selv være veteran. Her gjengir vi den på nytt i sin helhet:


Unike erfaringer


Våre veteraner i og utenfor tjeneste besitter kompetanse som er svært verdifull for Forsvaret. Jeg har selv sett det. Operasjoner i utlandet bidro til å videreutvikle Forsvarets Spesialkommando, veteraner fra utenlandstjeneste økte kvaliteten i Heimevernet og i Hæren drar vi hver dag nytte av kompetansen våre veteraner har med seg fra deployeringer ute. Veteraner fra operasjoner i utlandet har erfaringer og perspektiver som Forsvaret som helhet drar nytte av hver dag. Jeg reiste selv ut som ung fenrik. UNIFIL-oppdraget i Libanon var min første opplevelse i en utenlands operasjon. Jeg var en 22 år gammel fenrik som fikk prøvd meg på skarpe oppdrag langt fra Norge tidlig i min karriere. Jeg mener bestemt at de erfaringene jeg gjorde fortsatt er nyttige for meg. Tjenesteerfaring fra skarpe operasjoner i utlandet, gjerne tidlig i karrieren, bidrar til å utvikle den enkelte som får muligheten til å bidra. Som sjef for Hæren er det viktig for meg at flest mulig av våre unge får muligheten til en tur ut. I møte med unge vervede, befal og offiserer står nettopp det å ha muligheten til en deployering høyt opp på ønskelista. Krig bringer frem det verste og det beste i mennesker. Generasjonen med krigsveteraner fra andre verdenskrig hadde sett disse ytterpunktene. Budskapet deres er fortsatt at vi ikke må ta fred, frihet og demokrati for gitt. Fred, frihet og demokrati må forsvares hver dag. Selv om det snart er 80 år siden angrepet på Norge 9 april 1940 sier vi den dag i dag «aldri mer 9. april.» Veteraner fra operasjoner i utlandet har også sett det verste mennesker kan gjøre, men også opplevd det beste i folk. Fra sivilbefolkningen i Libanon som fortsatt markerer 17. mai i Ebel el Saqi, til samholdet i laget og troppen under ild i Afghanistan og til de unike båndene som oppstår mellom soldater som lever sammen hele døgnet under fjerne himmelstrøk. Det er en rød tråd fra våre krigsveteraner fra krigen til dagens veteraner fra operasjoner i utlandet. For de av våre veteraner som ikke fortsetter i Forsvaret er kunnskapen og de erfaringene som den enkelte sitter på verdifull for samfunnet. Evnen til å levere under press og uklare situasjoner. Forståelse for krig og konflikt. Viktigheten av samhold og kameratskap. Bedrifter og organisasjoner må være i kontinuerlig endring og tilpasse seg nye situasjoner. Akkurat som våre veteraner har erfart under operasjoner i utlandet. Telemark bataljon, for eksempel, har endret og justert organisasjonen sin i forhold til de oppdrag avdelingen har løst i utlandet kontinuerlig siden opprettelsen for 25 år siden. Forsvar av Norge handler ikke bare om forsvarsevne, men også om forsvarsvilje. Mange av våre veteraner bidrar til Totalforsvaret selv om de ikke lengre er i aktiv tjeneste. Det vil dessverre alltid være noen som blir fysisk og psykisk merket etter operasjoner. Veteranarbeidet i dag er heldigvis adskillig bedre enn da jeg kom hjem første gang for snart 28 år siden. Selv om det går veldig bra for de aller fleste av oss, så må vi fortsatt sikre at de som virkelig trenger hjelp får den støtten de fortjener. Forsvaret skal mest sannsynlig øke antall ansatte fremover. Som et ledd i dette er det ønskelig at flere av de som har sluttet søker gjeninntreden. Jeg er spesielt opptatt av at våre veteraner vurderer muligheten for å søke seg tilbake til Forsvaret. På den måten kan de unike erfaringene og kompetansen våre veteraner sitter på bidra til et styrket forsvar av Norge. 

For alt vi har og alt vi er.


Eirik Kristoffersen, 

Sjef Hæren 

 

Vedlagt pdf-utgaven av kronikken

 

Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret
Generalmajor Eirik Kristoffersen ble tirsdag 12. mai 2020 utnevnt til ny forsvarssjef. Han tar over i august.