Veteraner inn i Folkehelsemeldingen

Veteraner inn i Folkehelsemeldingen

Publisert av ‎ NVIO den 04.04.19. Oppdatert 12.12.19.

For første gang er veteraner inkludert i Folkehelsemeldingen. – At veteraner blir løftet inn i meldingen er en anerkjennelse både av innsatsen veteranene har gjort, og også av utfordringene noen veteraner har etter tjenesten, sier Erlend Larsen, stortingsrepresentant i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og libanonveteran.

Folkehelsemeldingen blir offentliggjort i statsråd klokken 11 i morgen, fredag. – Dette er gode nyheter, og jeg er veldig spent på hva som faktisk står i meldingen, sier NVIOs generalsekretær, Thor Lysenstøen.

I Folkehelsemeldingen presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet. Målsettingen er å øke livskvaliteten og levealderen til Norges befolkning.

– Veteranene må få så god helsehjelp som mulig. Når det står i Folkehelsemeldingen setter det et press og en forventning til helseforetagene, sier Larsen.

Mange grupper ønsker å bli nevnt, men de færreste når opp i meldingen, ifølge Erlend Larsen. – I tillegg legger meldingen press på kommunene for gjennomføre egne kommunale veteranplaner, sier han. RVTSene er også et punkt som skal være nevnt eksplisitt.

– Det er viktig at veteranhelse tas alvorlig og det er derfor gledelig at det blir tatt med på dette nivået. Jeg håper det i fremtiden gjelder all veteranpolitikk, sier Lysenstøen.