Veteraner og valget 2021

Veteraner og valget 2021

Publisert av Siri Jørgensen den 13.08.21.

Stortingsvalget står for døren og noen har kanskje allerede gjort seg opp en mening på hva de skal stemme. Norges veteranforbund for internasjonale  operasjoner har som interesseorganisasjon en del kampsaker vi ønsker politikerne skal fokusere på i det videre veteranarbeidet.


Norge bygger sin forsvars- og sikkerhetspolitiske innretning på medlemskapet i NATO. Alliansens hovedformål kan oppsummeres med «En for alle - alle for en». En forutsetning for at Norge skal ha nødvendig troverdighet innad i alliansen, og derved kunne få hjelp hvis det er nødvendig, er at vi fortsetter å bidra i alliansen når vi blir bedt om det, og Regjeringen og Stortinget bestemmer det.

Når vi deltar sammen med våre allierte i internasjonale operasjoner, skaper vi "nye veteraner". 

Hvordan vi tar vare på veteranene som kommer hjem, og på deres familier vil ha direkte innvirkning på vår evne til å rekruttere norske kvinner og menn til fremtidige operasjoner. Det er med andre ord strategisk avgjørende for Norge at vi har en veteranpolitikk som bygger opp under vår forsvars- og sikkerhetspolitiske innretning. 


NVIO ønsker en regjering som:


  • Tar et helhetlig ansvar for veteranene og deres familier. Dette gjelder fra tjenestepersonen som går inn i Forsvaret, gjennom tjeneste i et oppdrag og til et eventuelt støttebehov ikke lenger er til stede.


  • Får på plass en konkret veteranplan, med konkrete tiltak, som skal på plass i løpet av en gitt tid. Dette for å ta det helhetlige ansvaret for de som har satt seg selv og sin familie bak et oppdrag som er politisk vedtatt.


  • Får på plass en konkret forskningsplan på veteraner og deres familier. Det er forsket for lite på familier og mulige virkninger på familien av at en som forsørger tjenestegjør i internasjonale oppdrag.


  • Får på plass en tydelig definisjon på hvem som er veteraner og at tjeneste i internasjonale oppdrag, det være seg under FN eller NATO, behandles under samme rettighetsregime.


  • Får på plass et enhetlig rettighetsregime for alt personell som har tjenestegjort i et politisk vedtatt oppdrag i utlandet, det være seg personell under organisasjonene til Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet eller andre.


-Her har vi alle en mulighet til å påvirke til veteranenes beste, og det er viktig å få på plass politiske vedtak som er målbare i tid og resultat. Bruk din stemme, bruk din stemme lokalt selv om dette er et valg nasjonalt, oppmuntrer NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl.