Veteranforskning

Veteranforskning

Publisert av Hege Kofstad den 01.06.22. Oppdatert 05.09.22.

NVIO mener det bør forskes mer på veteraner, ikke minst i sivil sektor.

NVIO mottok i 2021 mandat for forskningsforum som skal utarbeide en strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren.

NVIO mener mandatet synes noe uforpliktende i forhold til tid og målsetting. Målet er å utarbeide en strategi for norsk veteranforskning i og utenfor forsvarssektoren, og NVIO er av den oppfatning at dette må kunne ha en sluttdato. Det var gitt et delmål 01 des 2021, men dette oppfattes som noe defensivt. Selve forskningen er noe annet, men de konkrete oppgavene som er listet, og det å utarbeide en strategi kan tidfestes og gjøre mandatet mer konkret. At det i tillegg er listet at forumet skal møtes fast tre ganger/år kan gi en følelse av at det tar lang tid å få på plass strategien.

NVIO stiller seg positiv til initiativet fra FD, men mener at fraværet av andre departementers deltakelse og forpliktelse svekker norsk veteranforskning. Den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA) er nevnt i mandatet, men NVIO kan ikke se at dette forplikter og vi er noe i tvil om tyngden i dette samarbeidet. Spesielt når man vet at mange av forskningsområdene faller direkte inn under andre departementers ansvarsområde.

NVIO setter pris på initiativet fra FD, men mener det bør strammes opp. Vi er klare til å støtte arbeidet for våre veteraner og er klare for å delta i en referansegruppe.

 

 

Illustrasjon: Vector4Stock - Freepik.com