Veteraninspektøren om 8.mai

Veteraninspektøren om 8.mai

Publisert av Siri Jørgensen den 31.03.20.

–I utgangspunktet er det selvfølgelig uheldig at arrangementer avlyses på frigjørings- og veterandagen, men med de rådende omstendigheter så forstår alle årsaken. Og er det noen som forstår endrede forutsetninger i kriser så er det nettopp våre veteraner. De mange veteranene som nå frivillig stiller opp og bidrar i sine hjemkommuner er et tydelig tegn på det. 
FVT er ikke kjent med hva de forskjellige kommunene har av aktivitet på 8. mai, men vil tro de gjør det de mener de kan ut i fra de tiltakene som er satt i verk og de råd helsemyndighetene har gitt. Vi vil anbefale lokallagene å ha en konstruktiv dialog med sine kommuner og sammen finne gode løsninger – kransenedleggelser eller ikke.
Hannestad føyer også til at så fort regjeringen beslutter lettelser i tiltakene så vil FVT følge opp med å gjenoppta et passende aktivitetsnivå, og etter hvert åpne Forsvarets veteransenter på Bæreia. –Vi vil også se på nye datoer for å gjennomføre flere av våre kansellerte arrangementer, avslutter han.

Når det gjelder feiringen på Akershus festning har brigader Opperud tidligere uttalt seg til Forsvarets Forum;
- Vi forholder til det som til enhver tid er de gjeldende føringene fra helsemyndighetene. Saluttene går som vanlig og det vil bli kransenedleggelse ved Nasjonalmonumentet. Vi ønsker likevel ikke at folk møter opp på Akershus festning, sier kommandant ved festningen brigader Arne Opperud til Forsvarets Forum.