Veteranmarsjen 2020: Norske og svenske veteraner e

Veteranmarsjen 2020: Norske og svenske veteraner e

Publisert av ‎ NVIO den 22.08.19. Oppdatert 13.12.19.

NVIO inviterer til «Veteranmarsjen 2020» i perioden 1.-10. august, neste år!
Dette er et samarbeid mellom Sveriges Veteranforbund og NVIO hvor alle veteraner fra internasjonale operasjoner i Norge inviteres til å delta. Hvem vet, kanskje de andre nordiske landene henger seg på etter hvert også?
Målet med marsjen er å markere det gode naboskapet i Norden, og marsjen gjennomføres på svensk side fra Stockholm til Karlstad mens vi fra norsk side går fra Kongsvinger festning via en av flyktningerutene, Grensesømmen, Frykdalsleden, Sunne og ned til Karlstad. En strekning på 18-20 mil. Totalt blir det 7 marsjdager som blir avsluttet med en felles samling i Karlstad 9. august.

Det blir overnattinger i telt underveis -ganske så feltmessig, men også et par netter på campingplasser. Det blir en logistikkbil som transporterer tyngre utstyr for deltagerne, slik at hver enkelt kan gå med dagstursekk.

Egenandelen for marsjen er egne reiseutgifter til Kongsvinger og hjem fra Karlstad + en påmeldingsandel på kr 500.- som i sin helhet går til Stiftelsen Veteranhjelp. Detaljert informasjon om Veteranmarsjen 2020 inklusive påmeldingsfrist vil bli kunngjort en gang i løpet av tidlig vinteren 2020. MEN, sett av dato og for å få en viss oppfatning av hvor mange som kan tenke seg å gå,  er det fint om du sender en e-post og viser din interesse til kaagrana@gmail.com innen 15. desember 2019.

Det er eposten til Kaare Granå, leder av Villmarksgruppa til NVIO/Oslo i mange år, og en som blant annet har gått på ski Lindesnes-Nordkapp vinterstid og «Grensesømmen» på sommerstid. Han er prosjektansvarlig for marsjen, med god støtte fra NVIO/Kongsvinger. Har du spørsmål kan han svare på disse også, via samme epost som over.

Du finner arrangementet på Facebook, så følg oss gjerne der!

Tentativt program (og hvorfor vi har satt av 10 dager):

1. august: Fremmøte på Kongsvinger festning, foredrag om Flyktningeruta og grenselosene i Kongsvingerområdet, kransenedleggelse ved FN-monumentet, omvisning på festningsmuseet, orientering om marsjen, middag og overnatting i to store kasematter

2.-8 august: Marsjdager med 2-3 feltmessige overnattinger i telt. Resten med overnattinger i telt på campingplasser. Traseen følger Flyktningeruta, “Grensesømmen”, grusveier og etterhvert overgang til marsj på asfalterte veier.

8. august: Da treffer vi svenskene og ev. de andre nasjonene rett utenfor Karlstad by. Sosialt samvær, mat/grilling, levende musikk, omvisning på Brigadmuseet og overnatting innomhus med dusjing!!!

9. august: Parademarsj inn til Karlstad sentrum med musikk og politieskorte. Mange andre veteraner som ikke har deltatt på marsjen og erfaringsmessig noen andre henger seg på. Omvisning i Frimurerlosjen i Karlstad hvor de ofisielle dokumentene ifm. Karlstadkonvensjonen- avtalen om unionsoppløsningen mellom Sverige og Norge ble underskrevet 23. september 1905. Festmiddag kl.1300? i Karlstad for alle marsjdeltagerne, funksjonærene og spesielt inviterte gjester. INTOPS-veteranene bærer sine medaljer/båndstriper. Plakett og diplom deles ut til alle som har gått hele marsjen. De som går deler av marsjen får anledning til underveis å kjøpe plaketten. Kanskje kommer Hertugen av Värmland, prins Carl Philip og H.K.H Kronprins Haakon Magnus til denne middagen.

10. august: Hjemreise etter frokost.