Veteranmarsjen 2020

Veteranmarsjen 2020

Publisert av Siri Jørgensen den 10.02.20.

Fremmøte fra norsk side er lørdag 1. august, ved hovedporten til Kongsvinger festning.

Klokkeslett meddeles direkte til deltagerne og da via et eget informasjonshefte til de som har meldt seg på.

Avslutningen blir i Karlstad mandag 10. august etter frokost.

Fra norsk side er det første gang vi arrangerer «Veteranmarsjen», og det er Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner-NVIO som står som arrangør, men den er åpen for alle veteraner (inkl. følge). 

Svenskene ved Sveriges Veteranforbund har arrangert Veteranmarsjen åtte ganger, og deltagere fra svensk side går fra Stockholm 30. juli med ankomst Karlstad 8. august.

I tillegg til svenske og norske INTOPS-veteraner planlegges det med danske veteraner, samt at finske og islandske veteraner også inviteres til å delta.

 

Prosjektansvarlig for marsjen er Kaare Granå (NVIO Oslo) med god støtte fra NVIO Kongsvinger og NVIO Glåmdalen.

 

Nyttig informasjon:
a) Du kan komme på og hoppe av marsjen underveis ved etappemålene. Det mest praktiske er stedet Sunne hvor det går tog fra/til Karlstad og hvor det er kort vei mellom jernbanestasjonen og Sunne camping hvor vi overnatter. Melding om dette må du gi ved påmelding. Du er selv ansvarlig for å koble deg på/av marsjen

b) Alt av tyngre utstyr transporteres daglig i en egen logistikkbil slik at du som marsjdeltager kun går med en dagstursekk inneholdende drikke, lunsj og regntøy mm.

c) Du som fullfører hele marsjen vil ved marsjens slutt motta en plakett og et diplom. Du som

    går deler av marsjen vil kunne kjøpe plaketten underveis. Pris er ikke klarlagt enda

d) Du kan ikke ta med hund på denne marsjen med tanke på eventuelle allergier hos andre.

 

Etappene
1.-2. august: Overnatting i kasematter på Kongsvinger festning

2. august: Kongsvinger festning- Tussevangen 26 km/7 timer. Asfalt og sti

3. august: Tussevangen- området Lomstorp 22 km/8 timer. Asfalt, grus og sti

4. august: Lomstorp- Gräsmarkgårdens camping 33 km/8 timer. Grus og asfalt

5. august: Gräsmarkgårdens camping- Sunne camping 23 km/5 timer. Asfalt

6. august: Sunne camping via Mårbacka- Humletorp camp.27 km/9 timer. Asfalt og grus

7. august: Hunletorp camping- Frykenbadens camping 20 km/5 timer. Asfalt

8. august: Frykenbadens camping- Karlstad 20 km/5 timer. Asfalt. Vi treffer, og er sammen med de andre nasjonene i Karlstad.

Sosialt samvær, grilling, musikk mm.

9. august: Parademarsj til Karlstad sentrum t/r og fest-middag.

Hertugen av Värmland, Prins Carl Philip og H.K.H. Kronprins Haakon Magnus vil bli invitert til arrangementet.

10. august: Hjemreise etter frokost. Det kan bli noen programendringer i perioden 8.-10. august. Dette vil i så fall bli meddelt direkte til marsjdeltagerne etter hvert.

 

Påmelding 
Til Kaare Granå kun via e-post kaagrana@gmail.com innen 30. april 2020.

 

Egenandelen per person:

a) Marsjdeltager  hele eller deler av marsjen NOK kr 1 500.-

b) Helgen i Karlstad 8.-10. august (tilreisende) : NOK kr 1 000.-

c) En natt eller kun oppmøte (de som bare møter opp i Karlstad lørdag 8. august), og deltar på festmiddag /evt. overnatter i campen til

    9. august: NOK kr 500.-. Påmelding påkrevd på grunn av informasjon, sikkerhet og oversikt.

For hver av disse egenandelene går NOK kr 500.- til Stiftelsen Veteranhjelp.


Egenandelen betales til NVIO sitt bankkontonr. 15039181921 innen påmeldingsfristen 30. april.


NB!!! Husk å oppgi navnet ditt og eventuell følge på innbetalingen. 

Noe tid etter at påmeldingsfristen har gått ut vil du få tilsendt elektronisk et informasjonshefte som beskriver alle praktiske forhold rundt marsjen, så som fremmøte og utrustning mm.


Påmeldingen må inneholde dette
Etter- og fornavn, eget mobilnr., e-post adresse, land du kommer fra, lokalforening, tar du med egen mat pga. matallergi/ja, alder, mobilnr. til nærmeste pårørende, har med eget telt/kapasitet (De som har egne telt oppfordres til å ta disse med for på det viset å redusere utgiftene i prosjektet mtp. å kjøpe/låne/leie telt). De transporteres for øvrig daglig på logistikkbilen sammen med annen tyngre utrustning, og hvor starter/slutter du? (se etappene).


 Velkommen til Veteranmarsjen 2020

Du finner arrangementet på Facebook, så følg oss gjerne der!