Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

Veterantreff og aktiviteter igjen (fra 15.mai)

Publisert av Siri Jørgensen den 08.05.20.

På bakgrunn av informasjon om at regjeringen ville kunngjøre endringer av restriksjonene på pressekonferansen 7.mai, ble det på 2 dagers varsel innkalt til forbundsstyremøte for å vurdere iverksatte tiltak og eventuelle endringer. Forbundsstyret uttrykker stor takknemlighet for at lokalforeningene har vist ansvar og klokskap og gjennomført aktiviteter med forsvarlighet. Forsvarets veteraninspektør har også gitt NVIO honnør for arbeidet vi har utført og uttrykt støtte til våre beslutninger. Nå er nytt vedtak fattet, og lyder:


(Sak 19/2020) På bakgrunn av regjeringens kunngjøring besluttet et samstemt forbundsstyret følgende:


Veterantreff:

Det åpnes for at veterantreff kan arrangeres fra 15. mai. Lokalforeninger som skulle hatt gjennomført veterantreff i 1. halvdel av mai kan flytte veterantreffet til etter 15. mai. Melding om endringer sendes sekretariatet på post@nvio.no. Det forutsettes av veterantreffet gjennomføres i samsvar med restriksjoner fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet (FHI) og lokale myndigheter.


Lokale arrangementer:

Lokalforeninger som ønsker det kan starte opp med aktiviteter fra 15. mai under forutsetning at arrangementene gjennomføres i samsvar med restriksjoner fra Helsedirektoratet, FHI og lokale myndigheter.


Andre arrangementer:

Kansellering av arrangementer som «MC-treff på Frya», «Familietreff i Dyreparken» og «Veteraner over isen» opprettholdes.

 

Vi gleder oss!

 

***


Her er et kort utdrag fra gårsdagens pressekonferanse om endringer i gjeldende restriksjoner (utdrag):


Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

  • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

  • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
  • Fornøyelsesparker kan åpne.


Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

  • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.Eksterne lenker:

Helsedirektoratets vurderinger og anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet om håndtering av covid-19.
Folkehelseinstituttets risikovurderinger knyttet til Covid-19-epidemien.


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1