NVIO avdeling Ofoten markerte gårsdagen

NVIO avdeling Ofoten markerte gårsdagen

Publisert av Siri Jørgensen den 30.05.22.

NVIO avdeling Ofoten avholdt markering av Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell i går. 

Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell er fastsatt av FNs generalforsamling til 29. mai hvert år. Denne merkedagen er dessverre noe ukjent i befolkningen generelt, men akkurat i år, i 2022, er dagen særlig spesiell.

 

FN-veteran Jostein Pedersen holdt appell der han fremhevet betydningen av å markere dagen. Den internasjonale dagen for FN’s fredsbevarende personell ble innstiftet etter forslag fremmet av regjeringen i Ukraina og Ukraina’s FN-delegasjon, og ble vedtatt i FN’s generalforsamling med et enstemmig vedtak. Vedtaket ble fattet i FN’s generalforsamling den 11. desember 2002. Det innebærer at vi i år runder 20-års-markering for å hedre alle som har deltatt i internasjonale operasjoner. 

Generalforsamlingens resolusjon nr. 57/129 sier blant annet:

•Generalforsamlingen anerkjenner det uvurderlige bidraget til å fremme fred og sikkerhet for alle menn og kvinner som har tjent og fortsetter å tjene i FNs fredsbevarende operasjoner, og minner i den forbindelse om tildelingen av Nobels fredspris til FNs fredsbevarende styrker i 1988,

•Generalforsamlingen anerkjenner også offeret til alle menn og kvinner som mistet livet i FNs fredsbevarende operasjoner,

•Generalforsamlingen inviterer alle medlemsland, organisasjoner i FN-systemet, ikke-statlige organisasjoner og enkeltpersoner til å markere Den internasjonale dagen for FNs fredsbevarende personell på en hensiktsmessig måte


Ukraina har videre siden 1992 og frem til 2022, altså gjennom 30 år, bidratt med militær- og politipersonell i 6 ulike fredsbevarende operasjoner i ulike land. Ukrainas styresmakter har gjennom sin innsats i FN vist at Ukrainas befolkning er et fredselskende folk. Som alle er kjent med, er Ukraina rammet av en tragisk krig med grusomme ødeleggelser og ufattelige menneskelige lidelser som har ført til en strøm av mennesker som ble tvunget til å flykte fra sitt kjære hjemland. Også Norge og Narvik har med stort hjerte tatt imot mange av dem, og de har behov for vår omsorg og kjærlighet. NVIO avdeling Ofoten inviterte derfor en gruppe av de ukrainske flyktningene til å delta på markeringen.

 

Flere veteraner møtte opp, og NVIO Ofoten ville gjennom markeringen vise støtte til det ukrainske folket ved å legge ned en bukett på Fredsmonumentet Trinigon for å hedre våre FN-veteraner, med blomster i rødt for kjærlighet, gult for Ukraina og hvitt for fred, men også med sløyfe i Ukraina’s farger for å vise vår forståelse og omsorg i en vanskelig tid. Ukrainsk flyktning Anastasiia Basik la ned buketten på vegne av NVIO avdeling Ofoten.

 

Etter at seremonien var avsluttet ble alle veteraner og ukrainske venner invitert til Scandic hotell Narvik, som spanderte kaffe og kaker til ære for arrangementet.