Odd Roger Enoksen er ny forsvarsminister

Odd Roger Enoksen er ny forsvarsminister

Publisert av Siri Jørgensen den 14.10.21.

Odd Roger Enoksen ble utnevnt til forsvarsminister i dag. NVIO gratulerer med utnevnelsen og ser fram til samarbeidet med ny FMIN. Vi kommer til å stille høye krav til den nyutnevnte statsråden i forhold til hans arbeid for veteranene. 


Odd Roger har lang fartstid som politiker, og satt som kommunal- og regionalminister 1999-2000, og olje- og energiminister i tidsrommet 2005-2007. Han kommer nå fra stillingen som administrerende direktør ved Andøya Space Center.


Som nyutnevnt FMIN får han blant annet reduksjonen av bevilgningen til frivillige organisasjoner på vel 20 % i fanget. Dette er et politisk signal som ikke stemmer over ens med at 2022 er satt som frivillighetens år. NVIO håper at den nyutnevnte regjeringen ser på dette og at ord og handling ikke går hånd i hånd.


Før valget tilskrev NVIO alle partier på Stortinget og stilte noen spørsmål om hvordan de så for seg veteranarbeidet hvis de kom i posisjon. Senterpartiet var eneste parti som ikke ga noe svar på dette. Vi kommer til å utfordre forsvarsministeren tidlig på hva han ser for seg. Det vi har er hva Arbeiderpartiet ga som tilsvar, og det er høye ambisjoner.


Dette er også oppsummert i Arbeiderpartiets partiprogram for perioden 2021–2025 hvor de sier at «Arbeiderpartiet vil ta bedre vare på våre veteraner før, under og etter tjeneste, med spesiell vekt på helsemessig og sosial oppfølging, økonomisk sikkerhet og pårørende


NVIO ønsker den nye forsvarsministeren velkommen i stolen. Vi har store forhåpninger til deg og ditt virke og kommer til å bruke Arbeiderpartiets oppsummering rundt veteranarbeid i våre innledende samtaler, men forventer at vi får din visjon på veteranarbeidet ganske så raskt. Det første målepunktet vi har, er om du følger opp forrige regjerings lovnad om å få på plass en konkretisering av de tiltak som er nødvendig for å oppfylle målsettingen i stortingsmelding 15 (2019-2020), «Også vi når det blir krevet».

 

Foto: Andøya Space Center