Ny kameratstøtteansvarlig i sekretariatet

Ny kameratstøtteansvarlig i sekretariatet

Publisert av Siri Jørgensen den 02.10.23.

Det er med stor glede vi kan presentere Anita Talåsen Granli som ny kameratstøtteansvarlig etter Anders Aks.

 

Anita kommer fra stillingen som avdelingsleder ved Mosseregionens legevakt. Hun er utdannet spesialsykepleier og har også levert prosjektskissen for en master i organisasjon og ledelse. I sitt utdanningsløp har hun tatt utdanning innen individ- og gruppecoaching for ledere.

I sitt arbeid har hun jobbet innen sykehus som anestesisykepleier og har også vært foretakstillitsvalgt i Norsk Sykepleieforbund ved Sykehuset Østfold på heltid. Hun avtjente førstegangstjenesten i Sanitetskompaniet i Brigaden i Nord-Norge og har tjeneste fra UNPROFOR, Nord-Makedonia i 1994. Hun har en lang og variert bakgrunn fra frivilligheten gjennom Norsk Folkehjelp, Norsk Førstehjelpsråd, Heimevernet og Norges lotteforbund på ledernivå.

 

-Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med organisasjonen og medlemmene og vil benytte alle muligheter som byr seg til å lære organisasjonen å kjenne. Jeg ønsker å være med på å videreutvikle kameratstøttearbeidet og legge til rette for at det blir enklere å utføre det frivillige arbeidet i lokalforeningene. Jeg liker organisasjonsarbeid og spesielt menneskene i organisasjoner. Jeg har stor tro på at meningsfulle aktiviteter både bidrar til å øke rekruttering og sørge for at medlemmer får en meningsfullt utbytte av å være en del av NVIO. Jeg ønsker å være en støtte til lokalforeningene i utvikling av aktiviteter og i de aktivitetene som allerede foreligger. NVIO er en viktig organisasjon som gir noe verdifullt bidrag til samfunnet ved å jobbe for veteranen og jeg føler meg heldig som har fått muligheten til å være endel av dette, sier Anita. 

 

-Hun starter i NVIO 1. januar 2024 og vi gleder oss til å jobbe sammen med Anita, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl.