Grunnlaget for medlemskap i NVIO er tilslutning til og aksept av forbundets formål.

Følgende kan tas opp som medlem:
– Personell som er, eller har deltatt i internasjonale operasjoner.
– Andre som slutter opp om forbundets formål, og som forbundsstyret eller lokalforeningens styre godkjenner.

Medlemmer forutsettes å gå inn i den lokaleforening der dette faller naturlig. Passer ikke dette kan han/hun være direktemedlem av NVIO.

Medlemskap i NVIO koster kr. 400,- i året.


Bli medlem i NVIO
– Få NVIOs magasin Veteran fire ganger i året
– Møte venner, kollegaer og andre veteraner/likesinnede
– Dele opplevelser og erfaringer fra tjenesten og erfaringer i etterkant
– Bli med på større arrangementer som gjensynstreff, arrangerte turer og utflukter
– Bli med på veterantreff, medlemsmøter eller foredrag og temakvelder
– Bli med i aktivitetesgrupper etter interesse (MC, løpegrupper, turgrupper m.m)
– Få gode medlemskapsfordeler

Bli medlem her Se medlemsfordeler