HVEM KAN VI MEDLEM?

 Grunnlaget for medlemskap i NVIO er respekt for FNs menneskerettighetserklæring.

Følgende kan tas opp som medlem:
– Personell som er, eller har deltatt i internasjonale operasjoner
– Andre som slutter opp om Forbundets formål, og som forbundsstyret, eller lokalforeningens styre, godkjenner som medlem

Medlemmer forutsettes normalt å gå inn i den lokale veteranforening der dette faller naturlig. Passer ikke dette kan han/hun være direkte medlem av NVIO.

Medlemskap i NVIO koster kr. 400,- i året.


Bli medlem i NVIO
– Få NVIOs magasin “Veteran” fire ganger i året
– Møte venner, kollegaer og andre veteraner/likesinnede
– Del opplevelser fra tjenesten og erfaringer i etterkant
– Bli med på større arrangementer som gjensynstreff, arrangerte turer og utflukter
– Bli med på Veterantreff, medlemsmøter eller foredrag og temakvelder
– Bli med i aktivitetesgrupper etter interesse (MC, løpegrupper, turgrupper m.m)
– Organisatorisk deltakelse
– Få gode medlemskapsfordeler

Bli medlem her Se medlemsfordeler