Bli medlem

NVIOs historie

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har siden etableringen 16. november 1960 vært i stadig utvikling og endring, både navn og organisasjon, samt type medlemmer. NVIO feiret sitt 60-års jubileum i 2020.

Vigar Aabrek har med boken «Fra sosial klubb til interesseorganisasjon», som utkom i 2010, skrevet et meget viktig bidrag om NVIOs historie. NVIO er Norges største veteranorganisasjon for militært personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, samt for deres pårørende, og med over 50 lokalforeninger over hele landet.

1960

Det aller første veterantreff fant sted på Voksenlia 10. juni 1960. En rekke tidligere observatører hadde satt hverandre stevne til et UNMO-treff. Midtpunktet i samlingen var generalløytnant Odd Bull. Dette er frøet som Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) har vokst ut av. FN-befalets landsforening (FNBLF) forløperen til Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, ble stiftet 16. november 1960 under navnet «Norske militære FN-observatørers landsforening».

Bli medlem
Bli medlem

1961

Den første ordinære generalforsamling ble avholdt 16. februar 1961 i Husebyleiren med 21 deltakere, og det første valgte styret fikk denne sammensetning:

  • Formann: Generalløytnant Odd Bull
  • Viseformann: Oberst Gudbrand Østbye
  • Styremedlem: Oberstløytnant Stig Adeler
  • Sekretær: Oberstløytnant Erling Lund
  • Kasserer: Kaptein Hans Johan Cordtsen
  • Varamenn: Kaptein Finn Eugen Solheim
  • Løytnant Zacharias Backer
  • Revisorer; Kaptein Odd Lunde
  • Kaptein Rolf Kristiansen

1966

Generalforsamlingen i 1966 endret foreningens navn fra «Norske militære FN-observatørers landsforening» til «FN-befalets landsforening».

I sitt arbeid med å ivareta og tilrettelegge økonomiske og tjenstlige spørsmål, bidro foreningen til at FN-observatørene fikk utbetalt også nasjonale utenlandstillegg i tillegg til det beløpet de fikk fra FN. Dette førte til en etterbetaling i 1968. Det ble også arbeidet med erstatningssaker, forsikringssaker og forbedring av postforsendelse mellom Norge og tjenestestedene i utlandet. Foreningen bidro også med å utarbeide rettledning for observatørene i de forskjellige misjonene. Forsvarsdepartementet ga etter søknad økonomisk støtte til enkelte prosjekter/arrangementer.

Bli medlem
Bli medlem

1968

Fra 1968 ble det vanlig at det siste møtet i sesongen i forbindelse med generalforsamlingen hadde foredragsholder fra Utenriksdepartementet.

Medlemmene på sin side holdt en rekke foredrag og viste lysbilder og film om FNs fredsbevarende virksomhet i andre foreninger, institusjoner og skoler.

På Oslo Militære Samfunds møte på FN-dagen 24. oktober 1966 stod for eksempel foreningen for dagens program med korte foredrag med lysbilder om FN-misjonene i Kashmir, Palestina, Libanon, Yemen og Kongo, samt en FN-souvenirutstilling.