Hvorfor bursdagsbarnet ikke er fornøyd?

Hvorfor bursdagsbarnet ikke er fornøyd?

Publisert av Siri Jørgensen den 16.11.23.

I dag fyller NVIO 63 år.
Det som startet som en sosial klubb, gikk etter hvert over til å bli en interesseorganisasjon for veteraner og deres familier. I løpet av disse årene har vi byttet navn flere ganger og mange husker arbeidet til FN-veteranenes landsforbund (FNVLF). I overgangen til å bli en interesseorganisasjon ligger erkjennelsen av at politisk påvirkning er noe av det viktigste vi jobber med i vårt veteranarbeid, selv om vi ikke gir slipp på det sosiale.

 

Anerkjennelse og ivaretakelse er har vært stikkordene NVIO har lagt til grunn for å få på plass mange av dagens tiltak innen veteranarbeid. Vi har fått på plass mye og bidratt sterkt med flere ting de siste 63 årene. Bare hør her:

  • Dagens hjemkomst med medaljeseremoni og oppfølging av veteranene og deres familier
  • At Forsvaret kjøpte Bæreia i 2008 og gjorde dette til Forsvarets veteransenter. FNVLF drev Bæreia i nesten to år rett før dette
  • At Forsvarets veteranadministrasjon, dagens veterantjeneste, ble etablert i 2006
  • At det kom på plass erstatningsordninger på 35G i 2000 og 65G i 2010
  • At en tilskuddsordning for veteranarbeid kom på plass


…for å nevne noen saker, du kan lese mer om NVIOs historie her


Selv om mye har skjedd siden oppstarten, er vi ikke i mål. 

Det er fremdeles utfordringer i hvordan Forsvaret og samfunnet anerkjenner og ivaretar veteranene og deres familier. Noen vil kanskje mene det er bra nå, det som er på plass er nok. Vel, samfunnet endres og da endres menneskene, og andre behov identifiseres eller oppstår. NVIO har en politiske plattform hvor vi tar vi opp fanesaker som organisasjonen skal jobbe videre med.
Noen av disse har du kanskje fått med deg at vi jobber med?

 

Veteranbegrepet; en utvidelse av dette er identifisert gjennom at operasjonsmønsteret til Forsvaret har endret seg. 

 

Fritt behandlingsvalg; vi ser at regjeringens endringer i retten til fritt behandlingsvalg slår negativt ut for veteraner som bor i de deler av landet der tilbudet innen spesialisthelsetjenesten er spredt og enkelte steder ikke-eksisterende. 

 

Forskning; Det er fremdeles behov for mer forskning innen veteranfeltet, men viktigst av alt er at forskningen omsettes i handling. 


Samtidig sier man fra politisk hold at det ikke skal brukes mer penger på veteranarbeid, så da må NVIO stå på videre!

 

Vi ønsker at rammebetingelsene for alt veteranarbeid blir styrket, det være seg alt i fra økonomi og interessepolitisk veteranarbeid til flere overnattingsdøgn på veteransenteret, for å ta noen områder.


Vi kjenner historien og kan skimte fremtiden. Det som er viktig for NVIO er at veteranarbeidet og rammebetingelsene fra det politiske nivået kommer mer i takt med utviklingen. Veteranarbeidet har dessverre vært preget av at alle parter har løpt etter i utviklingen, dette skal vi i NVIO gjøre vårt for å snu.


Litt feiring ønsker vi oss selvsagt, og sender ut 63 esker med festsjokolade til heldige vinnere som gratulerer oss med dagen i kommentarfeltet. Jeg vil avslutningsvis takke alle våre medlemmer og tillitsvalgte for den jobben dere gjør hver eneste dag slik at vi får satt bidratt til å sette agendaen i arbeidet og å få møtt veteranene og deres familier. Gratulerer med dagen!

 

Med vennlig hilsen 

 

Bjørn Robert Dahl

Generalsekretær, NVIO