Trenger du å snakke med en veteran eller få kameratstøtte? 

Ring 800 48 500

 

NVIOs kameratstøttearbeid 
Kameratstøtte er organisert hjelp, støtte og rådgivning til veteraner og deres familier som trenger det. Hensikten med ordningen er å sikre at veteraner får tilgang til, og en støttende prat med en annen veteran. 

NVIO har god dialog med kommuner og kompetansemiljøer, samt samarbeid med andre organisasjoner, veteraner og deres familier.

NVIO jobber kontinuerlig med å styrke tilbudet til veteraner og deres familier. Vi jobber med politisk påvirkning for å bedre og utvikle tjenestene. I tillegg jobber vi aktivt for å få på plass ulike tilleggstjenester som kan være til støtte i tillegg til de tilbudene som det offentlige kan tilby.

De ulike lokalforeningene har mange aktiviteter som kan være til hjelp for veteranen og dens familie. Ta kontakt med nærmeste forening for å se hva de har av aktiviteter eller sjekk ut aktivitetskalenderen.

 

Kameratstøttetelefon
For å ha et felles kontaktpunkt for alle veteraner og deres familier ble NVIOs kameratstøttetelefon opprettet i 2005, og betjenes hele døgnet, hele året.

Operatørene er selv veteraner, har lang erfaring og er autoriserte kameratstøttekontakter. Tjenesten driftes via en ekstern tjeneste og operatørene kan ikke spore innringernes telefonnummer og derfor ansett som en anonym tjeneste. Det er gratis å ringe til telefonen.

Tjenesten er et lavterskeltilbud hvor man kan snakke om sine opplevelser, tanker, spørsmål, usikkerhet, uro eller annet på hjertet og få svar fra et medmenneske og likeperson.

 

Kameratstøttekurs

Kunne du tenke deg å bli kameratstøtter? Alle våre kameratstøttekontakter får kurs. Ta kontakt med din lokale forening eller med kameratstøtteansvarlig i NVIO for å vite mer.