Trenger du å snakke med en veteran eller få kameratstøtte? 

Ring 800 48 500

 

NVIOs kameratstøttearbeid 
Kameratstøtte er organisert hjelp, støtte og rådgivning til veteraner og deres familier som trenger det. Hensikten med ordningen er å sikre at veteraner får tilgang til, og en støttende prat med en annen veteran. 

NVIO har god dialog med kommuner og kompetansemiljøer, samt samarbeid med andre organisasjoner, veteraner og deres familier.


Kameratstøttetelefon
For å ha et felles kontaktpunkt for alle veteraner og deres familier ble NVIOs kameratstøttetelefon opprettet i 2005, og betjenes hele døgnet, hele året.

Operatørene har lang erfaring og er autoriserte kameratstøttekontakter. Tjenesten driftes via en ekstern tjeneste og operatørene kan ikke spore innringernes telefonnummer og derfor ansett som en anonym tjeneste.Fotograf av illustrasjonsbilde i topp: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret