ADRESSEENDRING

Har du fått ny postadresse?

Send e-post til medlemmer@nvio.no med din nye adresse og din kontaktinformasjon, slik at vi får oppdatert vårt register. 

Du kan også oppdatere dine kontaktpersoner direkte i Gnist (Din side). 
Logg inn via app eller via nettleser på denne adressen: gnist.styreweb.com

 

ANNONSERING

NVIOs interessemagasin
Veteran er NVIOs interessemagasin for veteraner og kommer ut seks ganger i året. Nå har du muligheten til å annonsere i Norges eneste veteranmagasin! Veterans nedslagsfelt er både lokal – og riksdekkende. 7000 medlemmer i NVIO, fordelt på 60 lokallag over hele landet mottar Veteran, og kan derfor være et fornuftig annonsevalg.

Ønsker du en støtteanonse, gjerne i tilknytning til lokalt stoff eller andre typer annonser tar du kontakt med;
Niels Høegh på tlf: 90788422, eller sender en e-post til: niels@hoeghpartners.no


Målgruppe
Samtlige medlemmer av Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
Mål-, karriere- og samfunnsbevisste personer med tilknytning og nærhet til veteranorganisasjoner.
Hovedmålgruppen er veteraner og nærmeste familie i alderen 20-60 år, begge kjønn.


Opplag
Riksdekkende: 9.000 eks.
Går til medlemmene av 60 lokale NVIO-avdelinger over hele Norge
Distribueres også til enkelte i utenlandstjeneste.
Magasinet adresseres til privatpersoner, næringsliv, politikere med interesse av,-og som har hatt eller har, tilknytning til veteranorganisasjonen, til forsvarsansatte og ansatte i departement, samt en rekke større bedrifter.

UTGIVELSESPLAN

Innsending av materiale til Veteran

Bidrag til Veteran sendes til redaktør Hege Kofstad på e-post: hege.kofstad@nvio.no 

Redaktøren kan også kontaktes på telefon: 94 01 22 00 eller mobil: 412 33 448.

 

Plan for 2021

#1 

26.feb. Frist for levering av stoff til redaksjonen

26. mars Distribusjon fra Posten (leveres samtlige innen påske)


#2

21. mai Frist for levering av stoff til redaksjonen

24. juni Distribusjon fra Posten


#3

1. okt Frist for levering av stoff til redaksjonen

25. okt Distribusjon fra Posten


#4

19. nov Frist for levering av stoff til redaksjonen

14. des Distribusjon fra Posten