Har du fått ny postadresse?

Send e-post til post@nvio.no med ny adresse og kontaktinformasjon, slik at vi får oppdatert vårt register. 

Du kan også oppdatere din kontaktinformasjon direkte i Gnist (Din side). 
Logg inn via app eller via nettleser på denne adressen: gnist.styreweb.com

 

Veteran – et fagblad for alle veteraner

Nå har du muligheten til å annonsere i Norges eneste veteranmagasin! Veteran er et fagblad for alle veteraner og deres familier, og kommer ut fire ganger i året. Veterans nedslagsfelt er både lokalt og riksdekkende. 7000 medlemmer over hele landet mottar Veteran. I tillegg mottar sentrale personer og organisasjoner innenfor næringsliv, politikk, frivillighet og Forsvaret magasinet. Totalt er opplaget på nærmere 9000 per utgivelse. Lesertallet er beregnet til 17 000.

Ønsker du en støtteannonse, gjerne i tilknytning til lokalt stoff eller andre typer annonser tar du kontakt med
redaktør Hege Kofstad på e-post: hege.kofstad@nvio.no. Redaktøren kan også kontaktes på telefon: 940 12 200 eller mobil: 412 33 448.

Annonsepriser 2023

Format4 fargerStående
1/1 side8 000170×240
1/2 side5 000170×120
1/4 side3 50080×120
Enkel spalteannonse3 500170×80
Dobbel spalteannonse7 000170×160

Alle prisene er eksklusive mva.

Farger: 4 farger CMYK
Oppløsning: Minimum 250 dpi
Høyoppløselige PDF optimalisert for trykk 
Sendes til niels@styrk.no og hege.kofstad@nvio.no
Annonsøren er vanligvis selv ansvarlig for annonseutforming, men NVIO kan bistå med utforming ved behov. Annonsen må være i henhold til tekniske spesifikasjoner som er gjeldende og eventuelle feil i dokumentet som medfører feil i annonsen er annonsørens ansvar.
NVIO forbeholder seg retten til å plassere annonser fritt i bladet, hvis ikke dette er nærmere avtalt. Vi har forskjellige rabattordninger avhengig av antall innrykk. Ta kontakt med oss.

Teknisk informasjon

Utfallende trykk: Ja
Satsflate: 170×240
Ferdiggjøring: Limfrest
Papirkvalitet innmat: Edixion/Soporset 100 g
Papirkvalitet omslag: Edixion/Soporset 250 g
48+4 sider inkl. omslag
Utfallende:
Bredde 215 mm
Høyde 273 mm
Satsflate:
185 mm
224 mm
Original leveres som PDF i minimum 300 dpi
Grafisk produksjon: SD, Oslo, epost: niels@styrk.no

Veteran nr 1-24

Frist for levering av stoff til redaksjonen: 12. mars

Leveres posten 10. april

 

Veteran nr 2-24

Frist for levering av stoff til redaksjonen: 1. juni

Leveres posten 17. juni

 

Veteran nr 3-24

Frist for levering av stoff til redaksjonen: 1. september

Leveres posten 18. oktober 

 

Veteran nr 4-24

Frist for levering av stoff til redaksjonen: 20. november

Leveres posten 13. desember 

 

Mindre endringer i datoer kan forekomme.

 

Innsending av materiale til Veteran

Bidrag til Veteran sendes til redaktør Hege Kofstad på e-post: hege.kofstad@nvio.no 

Redaktøren kan også kontaktes på telefon: 940 12 200 eller mobil: 412 33 448.