ADRESSEENDRING

Har du fått ny postadresse?

Send e-post til medlemmer@nvio.no med din nye adresse og din kontaktinformasjon, slik at vi får oppdatert vårt register. 

Du kan også oppdatere dine kontaktpersoner direkte i Gnist (Din side). 
Logg inn via app eller via nettleser på denne adressen: gnist.styreweb.com

 

ANNONSERING

NVIOs interessemagasin
Veteran er NVIOs interessemagasin for veteraner og kommer ut seks ganger i året. Nå har du muligheten til å annonsere i Norges eneste veteranmagasin! Veterans nedslagsfelt er både lokal – og riksdekkende. Ca 7.300 medlemmer I NVIO, fordelt på 58 lokallag over hele landet mottar Veteran, og er derfor et fornuftig annonsevalg.

Ønsker du en støtteanonse, gjerne i tilknytning til lokalt stoff eller andre typer annonser tar du kontakt med;
Niels Høegh på tlf: 90788422, eller sender en e-post til: niels@hoeghpartners.no


Målgruppe
Samtlige medlemmer av Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner (NVIO)
Mål-, karriere- og samfunnsbevisste personer med tilknytning og nærhet til veteranorganisasjoner.
Hovedmålgruppen er veteraner og nærmeste familie i alderen 20-50 år, begge kjønn.


Opplag
Riksdekkende: 9.000 eks.
Går til medlemmene av 58 lokale NVIO-avdelinger over hele Norge
Distribueres også til enkelte i utenlandstjeneste.
Sjekkposten adresseres til privatpersoner, næringsliv, politikere med interesse av og som har hatt eller har tilknytning til veteranorganisasjonen, til forsvarsansatte. ansatte i departement og en rekke større bedrifter.

UTGIVELSESPLAN

Innsending av materiale til Veteran

Bidrag til Veteran sendes til redaktør Hege Kofstad på e-post: hege.kofstad@nvio.no 

Redaktøren kan også kontaktes på telefon: 94 01 22 00 eller mobil: 412 33 448.

 

Plan for 2020

Vårnummeret: 20. april (frist for innsending av stoff: 20. mars)

 

Sommernummeret: 1. juli (frist for innsending av stoff: 1.juni)

 

Høstnummeret: 1. oktober (frist for innsending av stoff: 1. september)

 

Julenummeret: 15 desember (frist for innsending av stoff: 15. november)