LANDSMØTE


Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det er lokalforeningene som stiller med delegater.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å behandle forbundsstyrets årsberetning, godkjenne regnskap, vedta rammebudsjett, vedta vedtektsendringer, vedta overordnede mål for NVIOs virksomhet og behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet. Videre velger landsmøtet president, visepresident, styremedlemmer og fire varamedlemmer til forbundsstyret.

 

  • Alle saker vil bli behandlet så grundig og raskt som mulig.

  • Sekretariatet vil ta kontakt dersom det er behov for flere opplysninger, eller dersom saken vil ta lenger tid enn opprinnelig antatt.

  • Så langt det er forsvarlig, vil sekretariatet praktisere åpenhet i saksbehandlingen

  • Sekretariatet har taushetsplikt om personsaker som tas opp.

 

2021 : Landsmøtet ble holdt 24. – 25. april, digitalt på Zoom iht smittevern. 
Se dokumenter fra landsmøtet under.

 2019 : Landsmøtet ble holdt 27. – 28. april, på Gardemoen. 
Se dokumenter fra landsmøtet under.