Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet.
Landsmøtet avholdes annet hvert år, og det er lokalforeningene som stiller med delegater.

Landsmøtets mandat og oppgaver er blant annet å behandle forbundsstyrets årsberetning, godkjenne regnskap, vedta rammebudsjett, vedta vedtektsendringer, vedta overordnede mål for NVIOs virksomhet og behandle øvrige saker som fremmes for landsmøtet. Videre velger landsmøtet president, visepresident, fem styremedlemmer og fem varamedlemmer til forbundsstyret.

 

2023 : Landsmøtet ble holdt 22. – 23. april. 
Se dokumenter fra landsmøtet under.