Har du fått ny postadresse?

Send e-post til post@nvio.no med din nye adresse og din kontaktinformasjon, slik at vi får oppdatert vårt register. 

Du kan også oppdatere dine kontaktpersoner direkte i Gnist (Din side). 
Logg inn via app eller via nettleser på denne adressen: gnist.styreweb.com