Krigene i det tidligere Jugoslavia på 1990-tallet var brutale. De førte til de største fredsoperasjonene verden til da hadde sett. Rundt 14 000 norske soldater deltok i nærmere 30 ulike operasjoner.


I kjølvannet av den kalde krigen av gikk Jugoslavia i oppløsning. I juni 1991, etter lengre perioder med uroligheter, ble Slovenia og Kroatia de første republikkene som erklærte seg selvstendige fra Jugoslavia. Makedonia og Bosnia-Hercegovina fulgte etter i løpet av et drøyt halvår. Kroatia og Bosnia-Hercegovina, som begge hadde betydelige serbiske minoriteter, ble åsted for krigshandlinger og omfattende overgrep mot sivile. I Kosovo endte motsetningene mellom det albanske flertallet og det serbiske mindretallet i voldelig konflikt.

Balkankrigene, som pågikk gjennom nesten hele 1990-tallet, gjorde inntrykk på en hel verden. I et forsøk på å skape fred ble FN tidlig involvert med styrker gjennom blant annet UNPROFOR fra 1992. Brutaliteten, massakrene og de enorme flyktningestrømmene førte til en rekke ulike fredsoperasjoner. Mislykkede forsøk på å få til fredsavtaler, og FN-styrker som verken var utstyrt eller hadde mandat til å gjøre slutt på krigene, gjorde at det internasjonale samfunnet måtte tenke nytt. 

I kjølvannet av massakren i Srebrenica sommeren 1995, fikk det internasjonale samfunn på plass Dayton-avtalen. Avtalen markerte slutten på omfattende krigshandlinger og førte til at Nato satte inn 60 000 soldater gjennom IFOR. 

Rundt 14 000 norske soldater bidro i nærmere 30 ulike operasjoner i regi av både FN, Nato, OSSE og EU. 

Blant FN-operasjonene sendte Norge flest soldater til UNPROFOR og UNPREDEP. 

IFOR, SFOR og KFOR var de største norske Nato-bidragene. 

De norske militære bidragene på Balkan var omfattende – Norge deltok med soldater både på land, til sjøs og i luften. 

Dette var også første gang norske spesialstyrker ble brukt i internasjonale operasjoner, og Telemark bataljon ble satt inn for aller første gang, i Kosovo.


(Kilde: www.ItjenesteforNorge.no)År

Operasjon

Land

2005–2008

Operation Althea

Bosnia-Hercegovina

2004–2020

Nato Headquarters Sarajevo

Bosnia-Hercegovina

2003

European Force/Former Yugoslav Republic of Macedonia (EUFOR/FYROM)

Nord-Makedonia

2002–2003

Operation Allied Harmony

Nord-Makedonia

2001–2002

Operation Amber Fox

Nord-Makedonia

2001

Operation Essential Harvest

Nord-Makedonia

1999

Albanian Force (AFOR)

Albania

1999–2020

Kosovo Force (KFOR)

Kosovo

1999

Operation Allied Force

Kosovo, Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)

1999

Operation Joint Guardian

Kosovo

1999–2014

UN Interim Administration in Kosovo (UNMIK)

Kosovo

1998–1999

Kosovo Verification Mission (KVM)

Kosovo

1998–1999

Operation Eagle Eye

Kosovo

1997–2000

Mission to Bosnia and Herzegovina

Bosnia-Hercegovina

1996–2004

Stabilization Force (SFOR)

Bosnia-Hercegovina, Kroatia

1996–1997

UN Mission in Bosnia and Hercegovina (UNMIBH)

Bosnia-Hercegovina

1996–2002

UN Mission of Observers in Prevlaka (UNMOP)

Kroatia

1996–1998

UN Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES)

Kroatia

1995–1996

Implementation Force (IFOR)

Bosnia-Hercegovina, Kroatia

1995

UN Confidence Restoration Operation (UNCRO)

Kroatia

1995–1996

UN Peace Forces (UNPF)

Bosnia-Hercegovina, Kroatia og Nord-Makedonia

1995–1999

UN Preventive Deployment Force (UNPREDEP)

Nord-Makedonia

1993–1995

Operation Deny Flight

Bosnia-Hercegovina

1993
1994

1995

Operation Sharp Guard

Bosnia-Hercegovina

1992

Operation Maritime Monitor

Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)

1992–1993

Operation Sky Monitor

Bosnia-Hercegovina

1992–1995

UN Protection Force (UNPROFOR)

Bosnia-Hercegovina, Kroatia, Nord-Makedonia

Serbia og Montenegro (tidl. Jugoslavia)