«Prøveprosjekt Bæreia» blir startet. Stedet som ligger inne i skogen ved Bæreiavannet, utenfor Kongsvinger hadde i mange år vært Krigsinvalidehjemmet, et rekreasjonssted for krigsveteraner fra andre verdenskrig. FNVLF hadde i lengre tid jobbet for at stedet skulle kunne bli et rekreasjonssted for alle veteraner, en ide som ble tatt godt imot av de som drev Krigsinvalidehjemmet. I 1999 ga arbeidet frukter og prøveprosjektet fikk bevilget to millioner kroner over to år fra Forsvarsdepartementet.

Basert på Forsvarsdepartementets øremerkede bevilgninger til prøveprosjekt Bæreia, ble det mulig å styrke sekretariatet. Tidligere formann i FNBLF, Odd Ivar Ruud, ble denne sommeren ansatt som prosjektleder med Bæreia som arbeidsplass. Stillingen blir noen år senere omgjort til aktivitetsleder.  Fra 2001 ble prøveprosjektet avløst av «Prosjekt Bæreia». Fremtiden for etterkrigstidens veteraner og Bæreia så lys ut. Men det skulle komme skjær i sjøen.