Alle aktiviteter utsettes og avlyses inntil videre

Alle aktiviteter utsettes og avlyses inntil videre

Publisert av Siri Jørgensen den 12.03.20.
NVIO tar et kollektivt og solidarisk ansvar med ønske om å unngå spredning av smitte. Det er i dag tatt avgjørelse om at alle planlagte aktiviteter i mars og april -både på sentralt hold og i lokalforeningene, herunder veterantreff og aktiviteter, skal kanselleres. Forsvarets veterantjeneste er informert, og enige i valget. Ekstraordinært landsmøte og ledersamling utsettes til høsten 2020. Vi følger selvfølgelig situasjonen rundt Koronaviruset og myndighetenes anbefalinger. Sekretariatet er pålagt hjemmekontor inntil videre.
Lokalforeninger som har planlagt aktiviteter i løpet av våren og sommeren, må undersøke om det er mulig å avbestille arrangementer uten at dette vil medføre en økonomisk kompensasjon til arrangementssted/arrangør.
NVIO oppfordrer alle veteraner til litt ekstra kameratstøtte i denne tiden, og håper våre veteraner kan hjelpe hverandre hvis noen havner i en karantenesituasjon.