EFP 11: - Tusen takk for innsatsen!

EFP 11: - Tusen takk for innsatsen!

Publisert av Hege Kofstad den 05.08.22.

Enhanced Forward Presence (eFP) kontingent 11 kom i dag tilbake til Norge og ble hedret med en velkomstseremoni på Akershus festning. Flere hundre familiemedlemmer og venner hadde møtt opp for å treffe, og gjøre litt stas på, sine nære og kjære. Soldatene har vært på oppdrag i Litauen i seks måneder.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har de tjenestegjørende soldatene i eFP virkelig fått kjenne på medias interesse.

- Krigen i Ukraina påvirket oss mest på den måten at det ble mye interesse for oss i media. Arbeidsoppgavene våre forandret seg ikke. Men invasjonen viser veldig tydelig hvorfor det er nødvendig at vi er ute og hvorfor den jobben vi har gjort er så viktig, sier vognfører Ellie Hogna.

- Vi samarbeidet mye med andre nasjoner, og hadde flere øvelser og merket veldig godt hvordan vi ble bedre på oppgavene våre og samarbeidet etterhvert. Det var givende, sier hun.  

Kollega Simen Østby sier seg enig. - Det har vært et veldig spennende oppdrag, sier han. Ingen av dem har vært ute tidligere.

- Det har vært supert! sier kompanisjef Endre Saurstrø. - Soldatene har vært travle, det har vært mye jobbing, men samtidig mestring. De har gjort en kjempejobb. Og så har det vært mye interesse fra media, men det er positivt at vi får ut informasjon om den jobben vi har gjør i området og hvorfor det er så viktig.

En av soldatene har bandasje opp til albuen. Som tjenestegjørende i internasjonal tjeneste får man ikke status som veteran, og dermed heller ikke de samme rettighetene.

- Skader er sånt som skjer. Vi gjør den jobben vi er satt til, og vi har løst oppdraget på en god måte. Jeg føler at vi er der vi skal når vi blir møtt med en så fin og verdig seremoni som dette, sier Saurstrøm. - For meg gjør det ikke noen forskjell hva slags status vi får, den diskusjonen lar jeg være opp til andre, sier kompanisjefen. 

Soldatene innrømmer at veteranstatusen er noe som har blitt diskutert.

- Det har vært noe som er blitt snakket om, ja, det er det. Jeg tror mange syns det er dumt og litt merkelig, og så er det mange som ikke har tatt så mye stilling til det, sier Østby.

- Det er jo litt pussig at noen kontingenter har veteranstatus og noen ikke, det er noe jeg tror alle som har tjenestegjort er klar over, sier Hogna.

Etter seremonien ble barna til de som hadde vært deployert hedret med hjemmeheltmedaljen. Soldatene i eFP 11 mottok ingen medalje under seremonien, men Forsvarssjefen har bestemt at det skal etableres en medalje for de som er ute i internasjonal innsats. - Dette er et skritt i riktig retning og noe NVIO har ønsket lenge. Vi håper medaljen er på plass til neste kontingent kommer hjem, sier NVIOs generalsekretær Bjørn Robert Dahl.

- Vi er veldig glade for at soldatene i eFP blir tatt imot på en så verdig måte. Det er noe vi har vært med på å kjempe frem og vi kommer til å fortsette å kjempe for at soldatene i eFP kommer inn under veteranbegrepet og at alle som har tjenestegjort ute får de samme rettighetene og anerkjennelsen, sier Dahl.

Les mer om soldatene i eFP og veteranstatusen her.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Sjef for Hæren Lars Lervik roste soldatene i sin tale. – Dere har på våre vegne løst et viktig oppdrag. Krigen i Ukraina har understreket betydningen av å bevare freden her hjemme, men også at det er noe vi må være villig til å stå opp for – også utenfor landets grenser. Deres bidrag har vært et konkret utslag for norsk vilje til å bidra for den kollektive sikkerheten i NATO. Den enkelte av dere har med handling vist vilje og evne til å forsvare og stå opp for demokratiet og frihetene. Det er jeg veldig takknemlig for. Jeg vil også benytte anledningen til å takke pårørende og familie. Dere kan være stolt over det din soldat har bidratt med det siste halve året. Stolt over at din soldat har vært villig til å ta den påkjenningen det er å stå ute for vår felles sikkerhet og frihet. Til slutt vil jeg trekke frem noen elementer som har preget deres kontingent. Det er arbeidsvilje og ansvarsglede. Dere har fra starten av klart å kombinere et særdeles høyt aktivitetsnivå med å holde høy beredskap. Det krever mye innsats. Lista for de som kommer etter ligger høyt. Tusen takk for innsatsen, sa Lervik.

Panserbataljon med støtteavdelinger stiller den tolvte kontingenten til Enhanced Forward Presence (eFP) i Litauen og tok denne uken over etter 2. bataljon.

Les mer om bidraget til Litauen her.