Engasjement og ønske om å bidra for Ukraina

Engasjement og ønske om å bidra for Ukraina

Generalsekretæren og forbundssekretæren har hatt møte med stortingspolitiker Peter Christian Frölich (H) i dag. Frölich har vist et brennende engasjement for å støtte Ukraina i deres krig mot Russland, og har vært flere turer til landet samt initiativtaker for en rekke donasjoner til Ukraina. NVIO fikk fra sin side frem at flere lokalforeninger og enkeltstående veteraner har engasjert seg i å støtte Ukraina, både nasjonalt og i landet. Frölich har også vært gjest i NVIOs podkast «Veteranpodden» og du finner link til episoden her.


NVIO har tidligere henvendt seg mot politisk ledelse og etterspurt om Norge burde støtte Ukraina på flere områder, blant annet innenfor ivaretakelse av de som får reaksjoner på grunn av krigens hendelser. Det gjenstår å få noe klart svar. Krigen i Ukraina handler om mer enn kampen mot Russland og det er viktig at alle tiltak som kan være med å støtte Ukraina tas i bruk. Her kan frivilligheten i Norge støtte opp gjennom den kompetansen man har bygget opp innenfor sine områder. Fra NVIOs side er ivaretakelse av veteraner noe som har vært på vår agenda i flere tiår, og som vil falle helt naturlig å kunne tilby. I nordisk sammenheng har Board of Nordic Veterans' Federation satt dette på agendaen, slik at vi er flere organisasjoner som jobber for å få politisk støtte til dette. 


–Fra mitt ståsted kunne NORDEFCO vært en utmerket overbygning for dette, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl. En annen målgruppe for ivaretakelse er de frivillige og soldatene som gjør en jobb for Norge i ukrainernes kamp for fred, frihet og demokrati. Det er viktig at disse blir anerkjent for det de gjør og ivaretatt der det er nødvendig. NVIO diskuterer dette med styrkesjefene som har styrker involvert i arbeidet, og jeg føler at vi er på samme bølgelengde, avslutter Bjørn Robert.


Det var et godt møte og vi er enige om at vi kan bidra inn til hverandres arbeid. Det er viktig at vi ser krigen i en større sammenheng og viser evne og vilje til å stå hele kampen ut, kommer det fra alle tre.