Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

Felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper

Publisert av Siri Jørgensen den 23.04.20.

Blant veteraner fra internasjonale operasjoner er det svært mange som enten kjører eller som har interesse for MC. Dette gjenspeiles i det store antall veteraner som årlig deltar på MC-treff som enten arrangeres av MC-klubber for veteraner eller ved Forsvarets veteransenter på Bæreia. Nå er det utarbeidet et felles ryggmerke for NVIOs MC-grupper.

NVIO avd Gjøvik og Toten er en av lokalforeningene som har mange medlemmer med sterk MC-interesse. Lokalforeningen har også i en årrekke arrangert MC-treff siste helgen i mai på Frya leir ved Ringebu. Treffet samler årlig ca 100 deltakere fra det ganske land. 


Sekretariatet ble i vinter kontraktet av flere lokalforeninger med forespørsel om å utarbeide et felles ryggmerke for MC-grupper i våre lokalforeninger. Etter innspill fra MC-miljøet i avd Gjøvik og Toten samt i Innherred og etter rådføring med MC-interesserte i andre lokalforeninger, ble det utarbeidet et utkast basert på det tidligere ryggmerket til avd Gjøvik og Toten. Ryggmerket ble satt i bestilling og er allerede tatt i bruk i Innherred.


I går tok forbundssekretær Svein-Erik Malmø-Moen turen til avd Gjøvik og Totens foreningslokale på Raufoss for å overlevere nye merker til medlemmer i lokalforeningen som hadde møtt opp mannsterke til tross for strålende sommervær og koronarestriksjoner. Siden sesongen har startet er det viktig for mange veteraner å vise hvem man er når man er ute og kjører MC. "Hvis man viser hvem man er og hva man står for, skjer det ofte at man blir kontaktet av andre veteraner som så langt ikke har deltatt i veteranmiljøet. Det å kjøre med ryggmerker (og vest) har således en positiv betydning" har vi blitt fortalt. En annen veteran har sagt: "Når man kjører MC eller er ombord i en småbåt, da bruker man vest !"

NVIO har de senere årene tatt initiativ til MC-turer utenfor Norge også, og disse har delvis blitt gjennomført med støtte fra Forsvaret og delvis uten støtte. Hvis interessen er tilstede vil man fortsette med å planlegge slike turer i årene som kommer. Det er responsen fra medlemmer og andre interesserte som avgjør om turene blir arrangert.
Nå er ihvertfall ryggmerke på plass.


På bildet: 

Terje Haaverstad , Ståle J Rustadstuen, Ståle Pedersen, Tom Snipstad, Bjørnar Knapp, Ståle Jansen og Egil Nordahl var tilstede på gårsdagens overlevering av ryggmerker på Raufoss.