Forsvarets minnedag

Forsvarets minnedag

Publisert av Siri Jørgensen den 06.11.21. Oppdatert 22.11.21.

Forsvarets minnedag

Markeringen av Forsvarets minnedag er etablert av det norske forsvaret for å hedre falne i tjeneste. Minnedagen er fastsatt til den første søndagen i november hvert år, og hovedarrangementet finner sted på Akershus festning i Oslo. I tillegg er det arrangementer ved avdelinger andre steder både i Norge og utlandet. Markeringen ble arrangert for første gang i 2007, og i år er det altså 15. gangen dagen markeres.

Det er flere grunner til at markeringen av Forsvarets minnedag er viktig og nødvendig. For det offisielle Norge, og for den norske befolkningen, er det viktig å bli minnet om at det kan koste mye å tjenestegjøre i Forsvaret. Når norske kvinner og menn tar på seg uniformen med flagget på skulderen, tar Forsvaret, Regjeringen og Stortinget på seg et stort ansvar. Ansvaret går mye lengre enn til de oppgavene soldatene skal løse på vegne av oss alle: Ansvaret gjelder også for den enkelte soldat og soldatens familie. 

Men den viktigste grunnen til at Forsvarets minnedag gjennomføres er likevel ikke for det offisielle Norge. Det viktigste er at vi gjennom minnedagen får vist familier og pårørende som har mistet en av sine umistelige at vi tenker på dem, minnes dem, og at vi forstår. På minnedagen får familier og pårørende komme sammen, og i en verdig og trygg ramme bli sett, snakket med, og gitt anledning til å uttrykke seg sammen med mennesker i tilsvarende situasjoner.

Det vi gjerne ser på TV fra minnedagen er den fine og verdige kransnedleggelsen på Akershus festning ved H. M. Kongen. Denne seremonien er viktig for de etterlatte, og den er en samlende del av et arrangement som er mye lengre og der den den enkelte familie er i sentrum. De får være sammen, de får være i fred fra medier og kameraer, og de får tilbud om samtaler og samvær, og de får anledning til å snakke direkte med de som har det øverste ansvaret for Forsvarets virksomhet.

Det beste tegnet på at minnedagen er viktig, er alle de familiene som kommer tilbake hvert eneste år. Selv har jeg fått anledning til å være med på arrangementet flere ganger, og det er mange som har gitt uttrykk for at muligheten til å være sammen på Forsvarets minnedag er viktig for dem. 

Arrangementet går ikke av seg selv. Den verdige rammen, det personlige engasjementet til arrangørene, hvordan familiene blir ivaretatt, er helt avhengig av innsatsen til de utrolig dyktige menneskene som til daglig jobber i Forsvarets Fellestjenester (FFT). Som sjef for FFT var dette kanskje den aktiviteten i året der mine medarbeidere gjorde meg mest berørt og takknemlig. 

Forsvarets minnedag er en krevende dag for alle involverte. Selvsagt for de pårørende, men også for de som arrangerer. 

Samtidig gir dagen også stor mening. Stor mening for alle de som kommer tilbake år etter år. Stor mening for de som legger til rette og på nært hold får se hvor mye dagen betyr. Å være med på noe som betyr så mye for så mange mennesker, er noe av det mest meningsfulle jeg kan tenke meg. 

Jeg sender en varm tanke til alle, både pårørende og arrangører, som denne dagen i hele landet er med på å minnes de som ikke er blant oss lenger. 

 

 

Ole Asbjørn Fauske

President, NVIO

 

 

Bilde: Jostein Hestdal / Forsvaret