NVIO og frivillighetens år 2022

NVIO og frivillighetens år 2022

Publisert av Siri Jørgensen den 17.10.22.

Frivillighetens år 2022 går inn i sluttspurten, og som en forening basert på mye frivillig arbeid ønsker NVIO fortsatt å synliggjøre noen av de som jobber for oss der ute og gi anerkjennelse for jobben som legges ned! 
Vi har feiret frivillighetens år på ulike måter, og blant annet med å presentere lokallagslederne våre underveis i året. Takk for jobben dere gjør, for veteraner og lokalsamfunnet! Her kommer noen flere!

 

 

 

Navn og lokalforening

Per Tollak Tollaksen, NVIO Sør-Gudbransdal


Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

Føler jeg har et ansvar for å bruke mitt overskudd og kompetanse til å gjøre livene bedre og mer interessante for alle veteraner fra internasjonale oprasjoner gjennom å tilby et miljø, et fellesskap og en givende møteplass for veteraner, der de kan møte mennesker med tilsvarende erfaringer og gjennom dette danne et grunnlag for målrettet kameratstøtte. Jeg motiveres av å påta meg en viktig oppgave og sammen med kolleger se til at vi oppnår konkrete resultater, at vi når ut til medlemmene og at medlemmene oppfatter medlemskapet i NVIO som et viktig og positivt element i sine liv.


Hva trives du best med å gjøre?

Jeg trives best i samvirke med andre, det å oppleve at flere mennesker trekker i samme retning mot samme mål.


Har du en episode eller aktivitet som du husker ekstra godt?

En veteran fikk hjerneslag i fjor vinter og kunne knapt nok gå. Oppfølging, oppmuntring og støtte fra veteranvenner gjennom vinter og vår bidro til at han kjørte motorsykkel fem måneder etterpå. Fantastisk å se hvordan kolleger hjalp til og hvilken betydning dette hadde.
Navn og lokalforening

Ove Austrud, NVIO avd. Kristiansand.


Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

Å jobbe frivillig for en organisasjon er kanskje like mye et «kall» som å kunne drive med noe man har interesse for. For meg handler det å jobbe som frivillig å kunne bidra til at andre får en bedre hverdag, gode opplevelser og samtidig som det utvider min egen horisont og kunnskap.


Å jobbe med og for veteransaken lokalt, er på mange måter en forlengelse av den misjonen man en gang var en del av. Etter å ha vært leder i noen år, har jeg også fått mer innsyn i arbeidet med og rundt Kameratstøtte. Å kunne hjelpe veteraner og veteranfamilier som sliter eller har utfordringer er hva NVIO er tuftet på og det gir meg stor glede å se hvordan et godt kameratstøtteapparat kan bety alfa og omega for en veteran og dens familie. Samtidig skal veteranarbeidet også skal være en mulighet til å gi noe tilbake til dem som en gang har gjort tjeneste i en av de mange internasjonale operasjonene som norske menn og kvinner har deltatt i. Aktiviteter, sosiale tilstelninger, veterantreff, foredrag, kurs etc. er noe av det NVIO og NVIOs lokalforeninger kan gi tilbake.


I flere år har begrepet veteran vært sterkt «knyttet» til soldater som sliter etter endt, at man er tikkende bomber etc. noe som også har ført til at begrepet veteran har vært oppfattet som litt negativt. Det da å kunne være med å løfte veteranbegrepet opp til noe alle kan være stolte av, enten det er soldaten som har vært ute i en internasjonal operasjon eller som nasjonen kan være stolt av er en av de tingene som gir meg pågangsmot og ekstra driv.


Hva trives du best med å gjøre?

Jeg trives best når jeg kan være med å skape et godt veteranmiljø, godt aktivitetsnivå i lokalforeningen og når man kan ha gode stunder sammen. For meg er det hele veteranen som er viktig, det vil si veteranen og veteranens familie.


Har du en episode eller aktivitet som du husker ekstra godt?

Det er mange episoder eller aktiviteter å velge mellom. Men for meg var det 8. mai 2021 som står frem som det mest minneverdige. Lokalforeningen fikk tak i 4 elever fra 10ende klasse i Søgne og Songdalen til å holde appell ved krigsminnesmerker fra andre verdenskrig. De fire elevene måtte selv finne frem til hva frigjørings- og veterandagen betyr. Elevene leverte noen fantastiske taler, som inneholdt absolutt alt. Men det aller viktigste, det var å få engasjert ungdommen fordi de er neste generasjon som skal ivareta minnet om frigjørings- og veterandagen.


 

 

 

Navn og lokalforening

Tom-Erik Svendsen, NVIO Drammen og omegn


Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

Jobben som frivillig gjør man stort sett for andre og hva denne jobben betyr for andre får være opp til hver enkelt, Men av alt det jeg har drevet med av frivillighet er det NVIO som har betydd mest.

Det å kunne bidra for andre veteraner og deres nære er det som kanskje betyr aller mest. I Drammen har vi skapt og skal skape enda mer for våre veteraner med gode treff og arrangementer.

Målet er å skape et trykt treffpunkt for alle uansett status på hvordan hverdagen ser ut.

 

Hva trives du best med å gjøre?

Jeg trives best ved å kunne se fremover å skape noe som er enda bedre enn det vi har i dag, skape mer samhold.

 

Har du en episode eller aktivitet som du husker ekstra godt?

Vanskelig å ta frem spesielle hendelser, men i Drammen så er det nok helgesamlingen på Hengsvann med veteranskyting som jeg føler er noe av det bedre.

Men her skal vi heller ikke glemme medaljeseremonier og markering av 8.mai og stand på elvefestivalen i Drammen.

 

 

 

Navn og lokalforening

Torleif Narheim, leder NVIO Haugalandet


Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

En grunn er å ha noe meningsfylt å bruke kveldene på. Det gir følelse av samhold og brorskap. Det er også motivasjon i å være tilstede for de som ikke selv finner noe å gjøre på eller føler de ikke passer inn andre plasser. 


Hva trives du best med å gjøre?

Sosiale eventer, som lørdags kafé, lavterskel turer med grilling og familie aktiviteter


Har du en episode eller aktivitet som du husker ekstra godt?

17.mai tog. Det er gøy, men første gangen foreningen deltok var magisk.

 

 

 

 

Navn og lokalforening

Asbjørn Hall Lorentzen, leder i NVIO Mosjøen og Omegn 

 

Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

Å jobbe som frivillig gir meg personlig mye positivt og det jeg engasjerer meg i har mye å si for veteranene i foreningen. Jeg prøver å vise engasjement og treffer jeg noen av medlemmene i nærmiljøet så stopper jeg opp og tar en prat med vedkommende for å vise at jeg bryr meg.


Hva trives du best med å gjøre?

Det jeg trives best med å gjøre som frivillig er å skape ett nettverk mellom veteranene på fritiden. 


Har du en episode eller aktivitet som du husker ekstra godt?

De episoden jeg husker ekstra godt er gjensynstreffet vi hadde på FVS Bæreia i April 2017. Dette treffet ga meg og en god del av de andre fremmøtte lysten til å arrangere vetrantrefff året etter. Så i August 2018 møttes vi igjen (14 stykker) på Sunnmøre nærmere bestemt i Urke for en koselig helg. Jeg syntes dette var ett positivt tegn  fra det treffet vi hadde året før på FVS Bæreia. Jeg hadde fått mine gamle venna og brødre tilbake.

Navn og lokalforening

Raymond Borbon Sundby, NVIO Ringerike og omegn

 

Hvorfor jobber du frivillig og hva gir det deg å jobbe for veteraner der du bor?

Da jeg ble spurt om å ta på meg vervet som lokalforeningsleder var jeg litt i tvil. Men etter en prat med Svend Arne Hokstad så valgte jeg å gjøre dette. Ledersamling tidligere i år forsterket troen på at dette var rett å gjøre. NVIO Ringerike med omegn har ligget litt i dvale en stund så vi må komme i gang med aktiviteter for våre medlemer på nytt. Vise at vi er der. Med det nye styret så har jeg tro på at dette vil bli bra. Vi skal få snudd skuta og bli en aktiv lokalforening igjen. Mye å gjøre før vi er der men ett steg av gangen så har jeg troen på at vi klarer det. 

 

Hva trives du best med å gjøre?

Jeg er uføretrygdet så dette blir også som en hobby for meg. Gjøre frivillig arbeid for en god sak. Mitt mål og styrets mål er få til flere aktiviteter for alle våre medlemer. Gamle som unge. Økt rekruttering av nye medlemmer er noe vi må jobbe med. Få med oss de yngre veteranene som er i vårt distrikt. Er helt sikker på at med aktiviteter som er av interesse for de yngre og barnefamilier vil gi oss flere medlemmer. 

 


*